Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci – na svetskom nivou

  • Broj zemalja i teritorija u kojima Jehovini svedoci propovedaju: 239

  • Broj Jehovinih svedoka: 8 686 980

  • Broj besplatnih biblijskih kurseva: 5 908 167

  • Broj prisutnih na Spomen-svečanosti: 21 367 603

  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 119 297

 

Jehovini svedoci širom sveta

Mi živimo širom sveta i potičemo iz raznih kultura. Možda smo vam poznati po propovedanju dobre vesti, ali mi našim bližnjima pomažemo na još neke važne načine.

Vidite i

KNJIGE I BROŠURE

Svetski izveštaj Jehovinih svedoka za službenu 2021. godinu

Informišite se o propovedničkim aktivnostima Jehovinih svedoka širom sveta u periodu od septembra 2020. do avgusta 2021.

STRAŽARSKA KULA

Ko su Jehovini svedoci?

Da li i vi razmišljate poput osoba citiranih u ovom članku?