Vrati se na sadržaj

  • Katamarka, Argentina — čitanje biblijskog stiha pastiru blizu sela Alumbrera

Osnovni podaci — Argentina

  • Broj stanovnika: 44 044 811
  • Broj Jehovinih svedoka: 150 823
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 999
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 292