• Katamarka, Argentina — čitanje biblijskog stiha pastiru blizu sela Alumbrera

Osnovni podaci — Argentina

  • Broj stanovnika: 44 494 502
  • Broj Jehovinih svedoka: 153 342
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 980
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 290