Osnovni podaci — Gambija

  • Broj stanovnika: 2 163 765
  • Broj Jehovinih svedoka: 246
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 8 796