Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Crna Gora

  • Broj stanovnika: 631 490
  • Broj Jehovinih svedoka: 271
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 330