• Guna Jala, Panama — propovedanje na maternjem jeziku ribara iz naroda Guna (ranije poznati kao Kuna) na ostrvu Nurdub

PROBUDITE SE!

Poseta Panami

Panama je čuvena po svom kanalu. Upoznajte se sa ovom zemljom i njenim stanovnicima.