Vrati se na sadržaj

  • Oblast Kunene, Namibija — propovedanje plemenu Himba pomoću brošure Slušajmo šta nam Bog govori i živimo večno na herero jeziku

Osnovni podaci — Namibija

  • Broj stanovnika: 2 579 051
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 473
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 45
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 043