Osnovni podaci — Sao Tome i Prinsipe

  • Broj stanovnika: 201 025
  • Broj Jehovinih svedoka: 875
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 13
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 230