Vrati se na sadržaj

  • Idanre, Nigerija — nuđenje časopisa Stražarska kula

GRAÐEVINSKI PROJEKTI

Izgrađeno 3 000 Dvorana Kraljevstva u Nigeriji

Posebnim skupom je obeleženo važno dostignuće u gradnji Dvorana Kraljevstva u Nigeriji. Bilo je reči o tome šta su sve Jehovini svedoci od 1920-ih postigli na tom polju.