Osnovni podaci — Gvajana

  • Broj stanovnika: 775 864
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 121
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 48
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 249