Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Gvajana

  • Broj stanovnika: 773 651
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 545
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 48
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 218