Vrati se na sadržaj

  • Ebeltoft, Danska — nuđenje traktata U čemu je tajna srećnih porodica?

Osnovni podaci — Danska

  • Broj stanovnika: 5 760 694
  • Broj Jehovinih svedoka: 14 669
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 175
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 393