• Ebeltoft, Danska — nuđenje traktata U čemu je tajna srećnih porodica?

Osnovni podaci — Danska

  • Broj stanovnika: 5 789 957
  • Broj Jehovinih svedoka: 14 644
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 173
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 395