Vrati se na sadržaj

Serije članaka

Pretražujete i čitajte članke koji govore o Svetom pismu, njegovoj praktičnoj vrednosti i aktivnostima Jehovinih svedoka. Izaberite jezik u padajućem meniju da biste videli serije članaka dostupne na tom jeziku.

 

KAKO SE KORISTE VAŠI PRILOZI

Tačkice koje menjaju život

Pored toga što štampamo publikacije na Brajevom pismu, mi pomažemo ljudima da nauče da čitaju to pismo.

KAKO SE KORISTE VAŠI PRILOZI

Tačkice koje menjaju život

Pored toga što štampamo publikacije na Brajevom pismu, mi pomažemo ljudima da nauče da čitaju to pismo.