Kako se koriste vaši prilozi

Aktivnosti Jehovinih svedoka se podupiru dobrovoljnim prilozima. Saznajte kako se koriste ti prilozi da bi se pomoglo ljudima širom sveta.

IZDAVAŠTVO

Štampanje najvažnije knjige na svetu

Prevođenje, štampanje i uvezivanje biblijskog prevoda Novi svet obuhvata mnogo više posla nego što se to na prvi pogled čini.

Pesme koje nas približavaju Bogu

Koja je tvoja omiljena savremena pesma? Da li si se pitao kako je ona nastala?

Tačkice koje menjaju život

Pored toga što štampamo publikacije na Brajevom pismu, mi pomažemo ljudima da nauče da čitaju to pismo.

Biblioteka na vašem dlanu

Mnogi kažu da je aplikacija JW Library „zaista neprocenjiva“. Pogledajte šta je sve potrebno za njeno održavanje i unapređivanje.

Satelitski kanal Jehovinih svedoka seže dalje od interneta

Kako naša braća u Africi gledaju JW Broadcasting kad nemaju internet?

Kutijica za prenos duhovne hrane

Mnogi Jehovini svedoci sada mogu preuzeti elektronske publikacije čak i ako nemaju internet.

GRADNJA I ODRŽAVANJE

Isturena prevodilačka odeljenja

Da li je za kvalitetan prevod važno gde se prevodilački tim nalazi?

Građevinski projekti koji su uspešno završeni pre pandemije

Tokom službene 2020. godine bilo je planirano da se izgradi ili renovira više od 2 700 naših dvorana. Kako se pandemija koronavirusa odrazila na te planove?

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Odbrana verske slobode u domorodačkim zajednicama

Naša braća su odmah pritekla u pomoć suvernicima kada su im protivnici uskratili pravo na versku slobodu.

Kako se viškom pokriva oskudica

Kako se finansiraju naše aktivnosti u zemljama sa ograničenim sredstvima?

PROPOVEDANJE I POUČAVANJE

Kongresni program na radiju i televiziji

Kongresni program za 2020. bio je dostupan preko interneta, ali mnogi u Malaviju i Mozambiku nemaju pristup internetu. Zahvaljujući čemu su mogli da uživaju u kongresnom programu?

Misionari stižu „do svih krajeva zemlje“

Širom sveta imamo više od 3000 misionara. Kako se podmiruju njihove potrebe?

Galad – škola međunarodnog karaktera

Ova škola se održava u Njujorku, ali polaznici dolaze iz svih krajeva sveta. Kako im je to omogućeno?

Snimanje filmova za kongres Jehovinih svedoka za 2020: „Uvek se radujte“

Šta je sve uključeno u snimanje filmova za naše kongrese?

Prevođenje programa za regionalni kongres 2020.

Kako su govori, filmovi i pesme tako brzo prevedeni na više od 500 jezika?

Skupštinski sastanci preko video-veze

Kako je organizacija pomogla skupštinama da dobiju pristupačne i sigurne licence za Zoom aplikaciju da bi održavale sastanke putem video-veze?

HUMANITARNA POMOĆ

Humanitarna pomoć tokom pandemije

Humanitarna pomoć koju pružamo tokom pandemije koronavirusa ostavlja snažan utisak ne samo na našu braću već i na one koji nisu Jehovini svedoci.

Pružanje humanitarne pomoći

Tokom službene 2020. godine, milioni naše braće širom sveta bili su pogođeni pandemijom koronavirusa i prirodnim nepogodama. Kako smo im pritekli u pomoć?

Pesme koje nas približavaju Bogu

Koja je tvoja omiljena savremena pesma? Da li si se pitao kako je ona nastala?

Tačkice koje menjaju život

Pored toga što štampamo publikacije na Brajevom pismu, mi pomažemo ljudima da nauče da čitaju to pismo.

Biblioteka na vašem dlanu

Mnogi kažu da je aplikacija JW Library „zaista neprocenjiva“. Pogledajte šta je sve potrebno za njeno održavanje i unapređivanje.

Kongresni program na radiju i televiziji

Kongresni program za 2020. bio je dostupan preko interneta, ali mnogi u Malaviju i Mozambiku nemaju pristup internetu. Zahvaljujući čemu su mogli da uživaju u kongresnom programu?

Humanitarna pomoć tokom pandemije

Humanitarna pomoć koju pružamo tokom pandemije koronavirusa ostavlja snažan utisak ne samo na našu braću već i na one koji nisu Jehovini svedoci.

Misionari stižu „do svih krajeva zemlje“

Širom sveta imamo više od 3000 misionara. Kako se podmiruju njihove potrebe?

Odbrana verske slobode u domorodačkim zajednicama

Naša braća su odmah pritekla u pomoć suvernicima kada su im protivnici uskratili pravo na versku slobodu.

Satelitski kanal Jehovinih svedoka seže dalje od interneta

Kako naša braća u Africi gledaju JW Broadcasting kad nemaju internet?

Isturena prevodilačka odeljenja

Da li je za kvalitetan prevod važno gde se prevodilački tim nalazi?

Pružanje humanitarne pomoći

Tokom službene 2020. godine, milioni naše braće širom sveta bili su pogođeni pandemijom koronavirusa i prirodnim nepogodama. Kako smo im pritekli u pomoć?

Štampanje najvažnije knjige na svetu

Prevođenje, štampanje i uvezivanje biblijskog prevoda Novi svet obuhvata mnogo više posla nego što se to na prvi pogled čini.

Galad – škola međunarodnog karaktera

Ova škola se održava u Njujorku, ali polaznici dolaze iz svih krajeva sveta. Kako im je to omogućeno?

Građevinski projekti koji su uspešno završeni pre pandemije

Tokom službene 2020. godine bilo je planirano da se izgradi ili renovira više od 2 700 naših dvorana. Kako se pandemija koronavirusa odrazila na te planove?

Kako se viškom pokriva oskudica

Kako se finansiraju naše aktivnosti u zemljama sa ograničenim sredstvima?

Kutijica za prenos duhovne hrane

Mnogi Jehovini svedoci sada mogu preuzeti elektronske publikacije čak i ako nemaju internet.

Snimanje filmova za kongres Jehovinih svedoka za 2020: „Uvek se radujte“

Šta je sve uključeno u snimanje filmova za naše kongrese?

Prevođenje programa za regionalni kongres 2020.

Kako su govori, filmovi i pesme tako brzo prevedeni na više od 500 jezika?

Skupštinski sastanci preko video-veze

Kako je organizacija pomogla skupštinama da dobiju pristupačne i sigurne licence za Zoom aplikaciju da bi održavale sastanke putem video-veze?

Nažalost, nema rezultata za parametre koje ste uneli.