Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

JW Library

JW Library je zvanična aplikacija koju su napravili Jehovini svedoci. Sadrži razne prevode Svetog pisma, kao i knjige i brošure za proučavanje Svetog pisma.

 

Opcije u aplikaciji JW Library

Saznajte kako da najbolje iskoristite dostupne opcije.

Uputstva za JW Library — Android

Saznajte kako da koristite glavne opcije u aplikaciji JW Library na Android uređajima.

Preuzimanje različitih prevoda Svetog pisma — Android

Saznajte kako da preuzmete razne prevode Svetog pisma u aplikaciji JW Library na Android uređajima.

Preuzimanje publikacija — Android

Saznajte kako da preuzmete publikacije u aplikaciji JW Library na Android uređajima.

Postavljanje i uklanjanje obeleživača — Android

Saznajte kako da postavite i uklonite obeleživače u aplikaciji JW Library na Android uređajima.

Istorija — Android

Saznajte kako možete koristiti opciju istorija u aplikaciji JW Library za Android uređaje.

Menjanje i prilagođavanje prikaza — Android

Saznajte kako možete menjati i prilagoditi prikaz teksta u aplikaciji JW Library za Android uređaje.

Pretraživanje Svetog pisma i publikacija — Android

Saznajte kako možete pretraživati Sveto pismo i publikacije i pretražujte teme u publikaciji Insight on the Scriptures u aplikaciji JW Library za Android uređaje.

Markiranje teksta — Android

Saznajte kako možete markirati tekst u aplikaciji JW Library za Android uređaje.

Uobičajena pitanja — JW Library (Android)

Pronađite odgovore na uobičajena pitanja.

Uputstva za JW Library — iOS

Saznajte kako da koristite glavne opcije u aplikaciji JW Library na iOS uređajima.

Preuzimanje različitih prevoda Svetog pisma — iOS

Saznajte kako da preuzmete razne prevode Svetog pisma u aplikaciji JW Library na iOS uređajima.

Preuzimanje publikacija — iOS

Saznajte kako da preuzmete publikacije u aplikaciji JW Library na iOS uređajima.

Postavljanje i uklanjanje obeleživača — iOS

Saznajte kako da postavite i uklonite obeleživače u aplikaciji JW Library na iOS uređajima.

Istorija — iOS

Saznajte kako možete koristiti opciju istorija u aplikaciji JW Library za iOS uređaje.

Menjanje i prilagođavanje prikaza — iOS

Saznajte kako možete menjati i prilagođavati prikaz teksta u aplikaciji JW Library za iOS uređaje.

Pretraživanje Svetog pisma i publikacija — iOS

Saznajte kako možete pretraživati Sveto pismo i publikacije i pretražujte teme u publikaciji Insight on the Scriptures u aplikaciji JW Library za iOS — iPad, iPhone i iPod touch.

Markiranje teksta — iOS

Saznajte kako možete markirati tekst u aplikaciji JW Library za iOS uređaje.

Uobičajena pitanja — JW Library (iOS)

Pronađite odgovore na uobičajena pitanja.

Uputstva za JW Library za Windows

Saznajte kako da koristite glavne opcije JW Library na Windows uređajima.

Preuzimanje različitih prevoda Svetog pisma — Windows

Saznajte kako da preuzmete razne prevode Svetog pisma u aplikaciji JW Library na Windows uređajima.

Preuzimanje publikacija — Windows

Saznajte kako da preuzmete publikacije u aplikaciji JW Library na Windows uređajima.

Postavljanje i uklanjanje obeleživača — Windows

Saznajte kako da postavite i uklonite obeleživače u aplikaciji JW Library na Windows uređajima.

Istorija — Windows

Saznajte kako možete koristiti opciju istorija u aplikaciji JW Library za Windows uređaje.

Menjanje i prilagođavanje prikaza — Windows

Saznajte kako možete menjati i prilagoditi prikaz teksta u aplikaciji JW Library za Windows uređaje.

Pretraživanje Svetog pisma i publikacija — Windows

Saznajte kako možete pretraživati Sveto pismo i publikacije i pretražujte teme u publikaciji Insight on the Scriptures u aplikaciji JW Library za Windows uređaje.

Markiranje teksta — Windows

Saznajte kako možete markirati tekst u aplikaciji JW Library za Windows uređaje.

Uobičajena pitanja — JW Library (Windows)

Pronađite odgovore na uobičajena pitanja.