Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Uobičajena pitanja – JW Library (Windows)

Uobičajena pitanja – JW Library (Windows)

Aplikacija JW Library je kompatibilna sa sledećim uređajima:

  • Tabletima, računarima i telefonima koji koriste operativni sistem Windows 10 ili noviji

 

Povremeno se dodaju novi jezici. Da biste videli spisak dostupnih jezika, dodirnite ikonicu Jezik.

Te boje odgovaraju podeli biblijskih knjiga na osam grupa, što je objašnjeno u 19. pitanju brošurice Uvod u Božju Reč.

 

Aplikacija JW Library ima iste osnovne funkcije na svim platformama. Ipak, dodaci i ažuriranja za aplikaciju neće uvek biti dostupni u isto vreme za sve platforme.

 

Da. Možete sačuvati svoje beleške, oznake, ono što ste podvukli i obeleživače kada napravite rezervnu kopiju. Taj dokument se može vratiti na isti ili drugi uređaj.

 

Ne. Trenutno nije moguće sinhronizovati beleške, oznake, ono što ste podvukli i obeleživače između uređaja.

 

Može vam pomoći neko ko se razume u aplikaciju JW Library, a možete kontaktirati i vama najbližu podružnicu.