Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Markiranje teksta – Android

Markiranje teksta – Android

Dok proučavate ili čitate publikacije u aplikaciji JW Library, možete da markirate reči ili rečenice.

Sledite ova uputstva da biste markirali tekst:

 Markiranje teksta

Tekst možete markirati na dva načina.

Dodirnite i zadržite reč da biste je izabrali. Pomoću graničnika možete precizno izabrati deo teksta koji želite da markirate. U meniju koji će se pojaviti u tekstu dodirnite opciju za markiranje, a zatim izaberite boju kojom želite da markirate tekst.

Da biste jednim potezom markirali reč ili rečenicu, dodirnite je i zadržite, a zatim povucite prstom. Dok povlačite prstom, tekst se markira. Kada završite, nakratko će vam se pojaviti meni. Na meniju možete izabrati drugu boju ili obrisati ono što ste markirali.

 Promena boje

Da biste promenili boju, dodirnite markirani tekst, a zatim izaberite drugu boju. Ako želite da uklonite boju sa teksta, dodirnite markirani tekst, a zatim dodirnite opciju za brisanje.

Ove opcije su omogućene u novembru 2015, u verziji 1.6 aplikacije JW Library, koja je kompatibilna sa operativnim sistemom Android 4.0 ili novijim verzijama. Ukoliko vam se ne prikazuju ove opcije, pratite uputstva u članku „Uputstva za JW Library za Android“, ispod podnaslova „Najnovije opcije“.