Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Istorija – Windows

Istorija – Windows

Aplikacija JW Library u opciji Istorija beleži članke ili poglavlja iz Svetog pisma koja ste pročitali. Ta opcija može biti veoma korisna ako, na primer, želite da se vratite na biblijski stih koji ste ranije pročitali.

Sledite ova uputstva da biste koristili opciju Istorija:

 Pregled istorije

Otvorite Komandnu traku, zatim dodirnite ikonicu Istorija da biste videli koje ste stihove i publikacije nedavno čitali. Dodirnite stih ili publikaciju koje želite ponovo da otvorite.

 Brisanje istorije

Otvoriti Komandnu traku desnim klikom na mišu ili povlačenjem prstom od vrha ekrana nadole. Dodirnite ikonicu Istorija da biste videli šta se u njoj nalazi. Da biste izbrisali spisak dodirnite Izbriši.

Ove opcije su omogućene u martu 2014, u verziji 1.1 aplikacije JW Library, koja je kompatibilna sa operativnim sistemom Windows 8.0 ili novijim verzijama. Ukoliko vam se ne prikazuju ove opcije, pratite uputstva u članku „Uputstva za JW Library za Windows“, ispod podnaslova „Najnovije opcije“.