Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Opcije u aplikaciji JW Library

Opcije u aplikaciji JW Library

Opcije u delu „Biblija“

  • Izaberite neke od raznih prevoda Biblije.

  • Kliknite na broj biblijskog stiha da biste ga uporedili s drugim dostupnim prevodima.

  • Pronađite materijal koji je povezan sa određenim biblijskim stihom tako što ćete kliknuti na fusnotu ili na slovo za unakrsnu referencu.

 

Korišćenje aplikacije

  • Pređite prstom nalevo ili nadesno da biste se kretali kroz publikaciju koju trenutno čitate.

  • Obeležite do kog ste stiha ili poglavlja stigli, da biste sledeći put lakše nastavili s čitanjem.

  • Pomoću opcije Istorija pronađite materijal koji ste nedavno čitali.

  • Pomoću opcije Pretraga pronađite određene reči ili izraze u publikaciji koju čitate. Pogledajte koje su vam publikacije potrebne za sastanake.