Uobičajena pitanja o Jehovinim svedocima

Da li su Jehovini svedoci američka sekta?

Osmotrite četiri činjenice o ovoj međunarodnoj organizaciji.

Da li su Jehovini svedoci američka sekta?

Osmotrite četiri činjenice o ovoj međunarodnoj organizaciji.

Zašto Jehovini svedoci ne slave rođendane?

Osmotrite četiri obeležja rođendanskih proslava koja pokazuju zašto se to ne dopada Bogu.

Da li Jehovini svedoci imaju plaćeno sveštenstvo?

Da li postoji podela na sveštenike i laike? Ko je među njima propovednik?

Šta veruju Jehovini svedoci?

Saznajte više o nekim našim osnovnim verovanjima.

Da li Jehovini svedoci veruju u Isusa?

Osmotrite zašto je veoma važno da pravi hrišćani veruju u Isusa.

Da li Jehovini svedoci veruju da je samo njihova religija prava?

Da li je Isus rekao da postoje mnogi putevi koji vode do spasenja?

Da li Jehovini svedoci veruju da će samo oni biti spaseni?

Sveto pismo objašnjava ko će dobiti priliku za spasenje.

Da li su Jehovini svedoci tolerantni prema drugim religijama?

Saznajte zašto je tolerancija odlika pravih hrišćana.

Zašto Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju krvi?

Postoji mnogo zabluda o Jehovinim svedocima i transfuziji krvi. Saznajte činjenice o našim verovanjima u vezi s tim.

Da li su Jehovini svedoci protiv vakcinacije?

Dva biblijska načela nam pomažu prilikom donošenja odluka što se tiče imunizacije.

Da li Jehovini svedoci veruju u kreacionizam?

Da li ste znali da su neke kreacionističke ideje zapravo u suprotnosti sa Svetim pismom?

Kako Jehovini svedoci gledaju na nauku?

Da li su njihova verovanja u skladu s naučnim otkrićima?

Da li Jehovini svedoci priznaju Stari zavet?

Da li su neki delovi Svetog pisma zastareli? Saznajte kako hrišćanima mogu biti od koristi istorijski zapisi i praktični saveti iz hebrejskog dela Svetog pisma.

Zašto su Jehovini svedoci izmenili neka svoja verovanja?

Ne treba da nas iznenadi što ponekad dolazi do promena u tumačenju nekih biblijskih stihova. Božje sluge u biblijsko doba takođe su morale da promene svoj način razmišljanja.

Zašto Jehovini svedoci ne koriste krst u obožavanju Boga?

Iako smo hrišćani, mi ne koristimo krst u obožavanju Boga. Zašto?

Kako Jehovini svedoci koriste dobrovoljne priloge?

Da li ih prisvajaju da bi se obogatili?

Zašto koristite naziv Jehovini svedoci?

Osmotrite odakle potiče taj naziv.

Koliko u svetu ima Jehovinih svedoka?

Saznajte kako određujemo broj svojih članova.

Ko je osnivač Jehovinih svedoka?

Saznajte zašto Čarls Rasel nije osnivač neke nove religije.

Kako se finansiraju aktivnosti Jehovinih svedoka?

Mi se ne finansiramo na načine na koje se finansira većina crkava.

Da li Jehovini svedoci daju desetak?

Da li se od Jehovinih svedoka očekuje da daju određenu količinu novca?

Da li Jehovini svedoci imaju plaćeno sveštenstvo?

Da li postoji podela na sveštenike i laike? Ko je među njima propovednik?

Da li su kod Jehovinih svedoka i žene propovednici?

Koju ulogu imaju žene u propovedanju dobre vesti širom sveta, koje obavljaju Jehovini svedoci?

Kako su organizovane skupštine Jehovinih svedoka?

Saznajte kako u skupštinama dobijamo smernice i pouke.

Šta je Vodeće telo Jehovinih svedoka?

Da li su njegovi članovi vođe naše organizacije?

Šta je „Watch Tower Bible and Tract Society“?

Za šta Jehovini svedoci koriste ovu korporaciju?

Zašto Jehovini svedoci ne odgovaraju na sve optužbe?

Kada ih drugi ispituju ili kleveću, Jehovini svedoci primenjuju biblijske savete i trude se da razumeju kada je „vreme kad se ćuti“, a kada „vreme kad se govori“ (Propovednik 3:7).

Zašto Jehovini svedoci idu od vrata do vrata?

Saznajte šta je Isus rekao svojim prvim učenicima da rade.

Zašto Jehovini svedoci dolaze kod ljudi koji već pripadaju nekoj religiji?

Šta nas podstiče da dolazimo kod ljudi koji već pripadaju nekoj religiji?

Da li Jehovini svedoci nagovaraju druge da promene religiju?

Da li Jehovini svedoci time što propovedaju pokušavaju da preobrate druge u svoju religiju?

Kako izgleda biblijski kurs Jehovinih svedoka?

Na interaktivnom biblijskom kursu Jehovinih svedoka možete koristiti bilo koji prevod Svetog pisma. Slobodno pozovite svoju porodicu i prijatelje da vam se pridruže.

Da li Jehovini svedoci obavljaju misionarsku službu?

Ko obavlja misionarsku službu i zašto? Da li postoji posebna obuka za tu službu?

Da li su kod Jehovinih svedoka i žene propovednici?

Koju ulogu imaju žene u propovedanju dobre vesti širom sveta, koje obavljaju Jehovini svedoci?

Zašto Jehovini svedoci svoja mesta sastajanja ne nazivaju crkvama?

Saznajte zašto svoja mesta sastajanja nazivamo „Dvoranama Kraljevstva“.

Zašto Jehovini svedoci ne koriste krst u obožavanju Boga?

Iako smo hrišćani, mi ne koristimo krst u obožavanju Boga. Zašto?

Zašto Jehovini svedoci obeležavaju Gospodovu večeru drugačije od drugih religija?

Gospodova večera, poznata i kao Tajna večera i Spomen-svečanost, za Jehovine svedoke je najsvetiji događaj. Saznajte šta Biblija kaže o ovoj svečanosti.

Da li Jehovini svedoci imaju svoju Bibliju?

Korišćenje različitih biblijskih prevoda može obogatiti vaše proučavanje Biblije. Sveto pismo – prevod Novi svet zaslužuje da ga koristite u proučavanju iz najmanje tri razloga.

Da li je prevod Novi svet tačan?

Zašto se prevod Novi svet razlikuje od drugih prevoda?

Da li Jehovini svedoci priznaju Stari zavet?

Da li su neki delovi Svetog pisma zastareli? Saznajte kako hrišćanima mogu biti od koristi istorijski zapisi i praktični saveti iz hebrejskog dela Svetog pisma.

Zašto se Jehovini svedoci ne mešaju u politiku?

Da li su oni pretnja za bezbednost države?

Zašto Jehovini svedoci ne učestvuju u patriotskim ceremonijama?

Da li time izražavaju svoje političke i socijalne stavove?

Zašto Jehovini svedoci ne idu u rat?

Jehovini svedoci su širom sveta poznati po tome što ne idu u rat. Saznajte zašto imaju takav stav.

Da li Jehovini svedoci učestvuju u humanitarnim akcijama?

Saznajte kako pomažemo suvernicima i drugima.

Da li prihvatate lekarsku pomoć?

Neki misle da Jehovini svedoci odbijaju lekarsku pomoć. Da li je to istina?

Da li su Jehovini svedoci protiv vakcinacije?

Dva biblijska načela nam pomažu prilikom donošenja odluka što se tiče imunizacije.

Zašto Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju krvi?

Postoji mnogo zabluda o Jehovinim svedocima i transfuziji krvi. Saznajte činjenice o našim verovanjima u vezi s tim.

Kako Jehovini svedoci gledaju na obrazovanje?

Koja načela Jehovini svedoci uzimaju u obzir kada donose odluke u vezi sa obrazovanjem?

Da li Jehovini svedoci primoravaju svoju decu da i ona postanu Svedoci?

Kao i svi roditelji, Jehovini svedoci svojoj deci žele samo najbolje. Oni uče svoju decu onome što smatraju da je najbolje za njih.

Da li Jehovini svedoci rasturaju porodice ili ih ujedinjuju?

Jehovini svedoci su ponekad optuženi da rasturaju porodice. Ali da li je zaista tako?

Da li Jehovini svedoci imaju pravila o zabavljanju?

Da li je zabavljanje samo razonoda ili nešto više?

Kako Jehovini svedoci gledaju na razvod?

Da li Jehovini svedoci pomažu bračnim parovima da izađu na kraj s bračnim problemima? Da li je nekom Svedoku za razvod potrebno odobrenje starešina?

Da li su kod Jehovinih svedoka zabranjeni određeni filmovi, knjige i muzika?

Koja osnovna načela hrišćanin može uzeti u obzir prilikom odabira zabave?

Zašto Jehovini svedoci ne slave neke praznike?

Osmotrite četiri važna pitanja u vezi s Jehovinim svedocima i praznicima.

Zašto Jehovini svedoci ne slave Božić?

Mnogi slave Božić iako znaju kakvog je porekla. Saznajte zašto ga Jehovini svedoci ne slave.

Zašto Jehovini svedoci ne slave Uskrs?

Mnogi smatraju da je Uskrs hrišćanski praznik. Zašto ga Jehovini svedoci ne slave?

Zašto Jehovini svedoci ne slave rođendane?

Osmotrite četiri obeležja rođendanskih proslava koja pokazuju zašto se to ne dopada Bogu.

Kako izgledaju venčanja Jehovinih svedoka?

Razlikuju se od zemlje do zemlje, ali sva imaju nešto zajedničko.

Zašto Jehovini svedoci obeležavaju Gospodovu večeru drugačije od drugih religija?

Gospodova večera, poznata i kao Tajna večera i Spomen-svečanost, za Jehovine svedoke je najsvetiji događaj. Saznajte šta Biblija kaže o ovoj svečanosti.

Kako Jehovini svedoci gledaju na sahrane?

Odluke koje Jehovini svedoci donose kada su u pitanju sahrane temelje sa na njihovim dubokim uverenjima što se tiče smrti. O čemu se radi?

Da li su Jehovini svedoci hrišćani?

Razmotrite zašto sebe smatramo hrišćanima i saznajte u čemu se razlikujemo od ostalih verskih grupa koje se nazivaju hrišćanskim.

Da li su Jehovini svedoci protestanti?

Postoje dve osnovne razlike između Jehovinih svedoka i drugih religija koje nisu katoličke a svrstavaju se u hrišćanske.

Da li su Jehovini svedoci američka sekta?

Osmotrite četiri činjenice o ovoj međunarodnoj organizaciji.

Da li su Jehovini svedoci cionisti?

Mi svoja verovanja temeljimo na Svetom pismu koje ne uzvisuje jednu etničku grupu iznad druge.

Da li su Jehovini svedoci kult?

Uporedite dva uobičajena gledišta o kultovima sa činjenicama o Jehovinim svedocima.

Koliko u svetu ima Jehovinih svedoka?

Saznajte kako određujemo broj svojih članova.

Kako mogu da postanem Jehovin svedok?

Matej 28:19, 20 pominje tri koraka.

Da li moram da postanem Jehovin svedok ako proučavam Bibliju s njima?

Jehovini svedoci besplatno proučavaju Bibliju s milionima ljudi širom sveta. Ako pristanete da proučavate s nama, da li morate da postanete Jehovin svedok?

Može li neko napustiti versku zajednicu Jehovinih svedoka?

Postoje dva načina na koja neko to može učiniti.

Da li Jehovini svedoci odbacuju svoje nekadašnje suvernike?

Ponekad je isključenje neophodno i može podstaći osobu da se promeni i vrati skupštini.