Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci veruju da je samo njihova religija prava?

Da li Jehovini svedoci veruju da je samo njihova religija prava?

Svako ko ozbiljno pristupa religiji treba da bude uveren u to da je njegova religija prihvatljiva za Boga i Isusa. U protivnom, zašto bi pripadao toj religiji?

Isus Hrist se nije složio s gledištem da postoje mnoge religije, to jest mnogi putevi koji vode do spasenja, već je rekao: „Uska su vrata i tesan je put koji vodi u život i malo je onih koji ga nalaze“ (Matej 7:14). Jehovini svedoci veruju da su pronašli taj put. Da nije tako, potražili bi neku drugu religiju.