Vrati se na sadržaj

Zašto Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju krvi?

Zašto Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju krvi?

Uobičajene zablude

 Zabluda: Jehovini svedoci ne veruju da lekari mogu pomoći i zato ne traže lekarsku pomoć.

 Činjenica: Mi tražimo najbolje moguće lečenje za nas i našu porodicu. Kada imamo zdravstvene probleme, idemo kod doktora koji leče i operišu bez upotrebe krvi. Cenimo napredak koji je postignut u medicini. Zapravo, metode beskrvnog lečenja koje su razvijene radi pacijenata koji su Svedoci sada koriste svim pacijentima. U mnogim zemljama, svi pacijenti mogu izabrati beskrvno lečenje i tako izbeći rizike povezane s transfuzijom, kao što su bolesti koje su prenose putem krvi, reakcije imunološkog sistema i komplikacije zbog ljudskih grešaka.

 Zabluda: Jehovini svedoci smatraju da će vera izlečiti osobu.

 Činjenica: Mi ne lečimo verom.

 Zabluda: Beskrvno lečenje je veoma skupo.

 Činjenica: Troškovi lečenja bez transfuzije krvi znatno su niži. *

 Zabluda: Svake godine umru mnogi Svedoci, pa čak i deca, jer su odbili transfuziju krvi.

 Činjenica: Ova tvrdnja je potpuno neosnovana. Hirurzi redovno izvode komplikovane hirurške zahvate bez transfuzije krvi, kao što su operacije na srcu, ortopedske operacije i transplantacije organa. * Pacijenti koji ne prime transfuziju krvi, među kojima su i deca, obično se oporave jednako dobro ili čak i bolje od pacijenata koji prime krv. * U svakom slučaju, niko ne može sa sigurnošću reći da će pacijent umreti ako odbije transfuziju krvi, niti da će preživeti ako je prihvati.

Zašto Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju krvi?

 Razlog za to je prvenstveno verske, a ne medicinske prirode. I u hebrejskom i u grčkom delu Svetog pisma nalaze se jasne zapovesti da se uzdržavamo od krvi (Postanak 9:4; Levitska 17:10; Ponovljeni zakoni 12:23; Dela apostolska 15:28, 29). Takođe, krv u Božjim očima predstavlja život (Levitska 17:14). Dakle, krv ne primamo ne samo iz poslušnosti Bogu već i zato što ga poštujemo kao davaoca života.

Promena gledišta

Složene operacije se mogu uspešno obaviti bez transfuzije krvi

 Nekada se u medicinskim krugovima na metode lečenja bez krvi gledalo kao na ekstremne, čak samoubilačke. Ali nedavnih godina je došlo do promene gledišta. Na primer, u članku koji je 2004. objavljen u jednom medicinskom časopisu stoji da će „mnoge metode koje su razvijene radi pacijenata koji su Jehovini svedoci narednih godina postati standard u lečenju“. * U jednom članku iz 2010. u časopisu Heart, Lung and Circulation kaže se da „’beskrvna hirurgija‘ ne treba da bude ograničena samo na J[ehovine] s[vedoke], već treba da postane sastavni deo svakodnevne hirurške prakse“.

 Hiljade lekara širom sveta sada koriste tehnike za smanjenje gubitka krvi prilikom obavljanja komplikovanih operacija bez transfuzije. Ovakve metode beskrvnog lečenja koriste se čak i u zemljama u razvoju i traže ih mnogi pacijenti koji nisu Jehovini svedoci.

^ Videti Transfusion and Apheresis Science, tom 33, br. 3, str. 349.

^ Videti The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, tom 134, br. 2, str. 287-288; Texas Heart Institute Journal, tom 38, br. 5, str. 563; Basics of Blood Management, str. 2 i Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, tom 4, br. 2, str. 39.

^ Videti The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, tom 89, br. 6, str. 918 i Heart, Lung and Circulation, tom 19, str. 658.

^ Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, tom 4, br. 2, str. 39.