Vrati se na sadržaj

Iz života Jehovinih svedoka

Jehovini svedoci se trude da svoj način razmišljanja, govor i postupke usklade sa smernicama iz Božje Reči, Biblije. Pročitajte koliki je uticaj ova knjiga imala na njihove živote, kao i živote njihovih bližnjih.

IZ ŽIVOTA JEHOVINIH SVEDOKA

Oni spremno služe u Bugarskoj

S kojim izazovima se suočavaju oni koji su se preselili u neku drugu zemlju da bi tamo propovedali?

IZ ŽIVOTA JEHOVINIH SVEDOKA

Oni spremno služe u Bugarskoj

S kojim izazovima se suočavaju oni koji su se preselili u neku drugu zemlju da bi tamo propovedali?

Biblija menja živote