Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Watchtower Library

Watchtower Library

Watchtower Library je biblioteka koja sadrži različite prevode Biblije i publikacije Jehovinih svedoka. U njoj se nalaze biblijska enciklopedija Insight on the Scriptures, knjige, brošure, traktati i časopisi. Pored toga, ona sadrži i pomoćna sredstva za istraživanje kao što su Indeks publikacija i Vodič kroz publikacije Jehovinih svedoka. Pomoću njih možete pretraživati reči, izraze i biblijske stihove.

 

Instalacija programa Watchtower Library

Preuzmite program Watchtower Library i instalirajte ga na svoj računar.

Ažuriranje programa Watchtower Library

Omogućite opciju automatskog onlajn ažuriranja programa Watchtower Library ili ga ažurirajte ručno.

Uobičajena pitanja – Watchtower Library

Pronađite odgovore na uobičajena pitanja.