Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

WATCHTOWER LIBRARY

Uobičajena pitanja – Watchtower Library

Uobičajena pitanja – Watchtower Library

Ako nekoliko puta dobijete poruku da program Watchtower Library ne može da se ažurira, pokušajte ručno da ga ažurirate na sledeći način:

  1. Idite na stranicu Ažuriranje programa Watchtower Library na sajtu jw.org.

  2. Preuzmite Watchtower Library paket za ažuriranje na vašem jeziku.

  3. Sledite uputstva ispod podnaslova „Učitavanje paketa za ažuriranje“.

Ako vam i dalje ne polazi za rukom da rešite problem, uradite sledeće:

  1. U programu File Explorer otvorite folder “C:\ProgramData\Watchtower\WTLibrary.“

  2. Izbrišite sledeća dva fajla:

    • a. ca-bundle.zip

    • b. cert.pem

Ako vam ova uputstva deluju suviše komplikovano, zatražite pomoć od nekog prijatelja koji često koristi program Watchtower Library ili se obratite našoj najbližoj podružnici.

 

Možda vam može pomoći neki prijatelj koji često koristi program Watchtower Library. Ako ne uspete da dobijete potrebnu pomoć, možete se obratiti našoj najbližoj podružnici.