Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

WATCHTOWER LIBRARY

Ažuriranje programa Watchtower Library

Ažuriranje programa Watchtower Library

U programu Watchtower Library možete omogućiti opciju automatskog ažuriranja putem interneta, a publikacije i članke možete ažurirati i ručno pomoću paketa za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje

Da biste podesili da program Watchtower Library putem interneta automatski proverava da li su dostupne nove publikacije i članci, sledite sledeća uputstva:

  1. U programu Watchtower Library kliknite na Biblioteka, zatim kliknite na Podešavanja kako bi vam se otvorio prozor Podešavanje biblioteke.

  2. U prozoru Podešavanje biblioteke kliknite na Ažuriranje, a zatim aktivirajte opciju Automatski preuzmi ažuriranja.

  3. Kad god postoji ažuriranje spremno za onlajn preuzimanje, pojaviće se poruka s pitanjem da li želite da ga preuzmete. Kliknite na Da kako biste programu Watchtower Library dozvolili da preuzme i primeni ažuriranje.

Ručno ažuriranje

Program Watchtower Library možete ažurirati i ručno, pomoću paketa za ažuriranje. Da biste dobili najnoviji paket za ažuriranje, izvezite ga iz ažurirane verzije programa Watchtower Library ili ga preuzmite tako što ćete na ovoj stranici kliknuti na dugme za preuzimanje.

Eksportovanje paketa za ažuriranje

Da biste napravili paket za ručno ažuriranje, sledite sledeća uputstva:

  1. U programu Watchtower Library kliknite na Pomoć, a zatim kliknite na Paket za ručno ažuriranje i Napravi paket.

  2. Na svom računaru izaberite lokaciju na kojoj želite da paket za ažuriranje bude sačuvan, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Program Watchtower Library će napraviti paket za ažuriranje kao fajl sa ekstenzijom „.updatepkg“.

Preuzimanje paketa za ažuriranje

Kliknite na dugme ispod da biste proverili da li postoji Watchtower Library paket za ažuriranje na vašem jeziku. Ukoliko postoji, sledite uputstva kako biste fajl sačuvali na svom računaru.

Učitavanje paketa za ažuriranje

Da biste ručno ažurirali program Watchtower Library pomoću paketa za ažuriranje, sledite sledeća uputstva:

  1. U programu Watchtower Library kliknite na Pomoć, a zatim na Paket za ručno ažuriranje i Primeni paket.

  2. U prozoru koji vam se otvorio, izaberite fajl sa ekstenzijom „.updatepkg“, a zatim kliknite na dugme Otvori da biste ažurirali program Watchtower Library.