Vrati se na sadržaj

Zatražite posetu

Da li biste želeli da saznate nešto više o Svetom pismu ili o Jehovinim svedocima? Ako želite, zatražite da vas poseti neko od Jehovinih svedoka tako što ćete popuniti obrazac na ovoj stranici. Nakon toga, neko od Jehovinih svedoka će stupiti u kontakt s vama.

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo za obradu obrasca koji ste popunili radi posete. To je u skladu s našim Opštim pravilima o korišćenju podataka o ličnosti.

Stupićemo u kontakt s vama

Nakon što popunite obrazac, neko od Jehovinih svedoka će se potruditi da u roku od nedelju, dve dana stupi u kontakt s vama.

Upoznajte Sveto pismo

Saznajte šta Sveto pismo govori o raznim temama ili zatražite besplatan biblijski interaktivni kurs.

Vi birate vreme i mesto

Opredelite se za kontakt uživo ili onlajn, u vreme i na mestu koje vama odgovara.

Izmene usled koronavirusa (COVID-19): U mnogim zemljama trenutno ne posećujemo lično ljude. Molimo vas da prilikom popunjavanja obrasca navedete svoj broj telefona i neko od Svedoka iz vašeg kraja stupiće u kontakt s vama.