Vrati se na sadržaj

Zatražite posetu

Da li biste želeli da saznate nešto više o Svetom pismu ili Jehovinim svedocima? Ako želite, zatražite da vas poseti neko od Jehovinih svedoka tako što ćete popuniti obrazac na ovoj stranici. Nakon toga, neko od Jehovinih svedoka će stupiti u kontakt s vama.

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo za obradu obrasca koji ste popunili radi posete. To je u skladu s našim Opštim pravilima o korišćenju podataka o ličnosti.

Izmene usled koronavirusa (COVID-19): U mnogim zemljama trenutno ne posećujemo ljude niti organizujemo javna predavanja. Molimo vas da prilikom popunjavanja obrasca navedete svoj broj telefona i neko od Svedoka iz vašeg kraja stupiće u kontakt s vama.