Događaji i zanimljivosti

Izdavačka delatnost

Revidirani biblijski prevod Novi svet na španskom

Kako su prevodioci uspeli da prevedu Bibliju na jezik koji se govori širom sveta i čije reči često imaju više značenja?

Revidirani biblijski prevod Novi svet na španskom

Kako su prevodioci uspeli da prevedu Bibliju na jezik koji se govori širom sveta i čije reči često imaju više značenja?

Važni skupovi

Kongres na tagalskom ­u Rimu – „Veliko porodično okupljanje!“

Za hiljade Jehovinih svedoka u Evropi koji govore tagalski ovo je bio prvi trodnevni kongres na njihovom jeziku.

Kongres na tagalskom ­u Rimu – „Veliko porodično okupljanje!“

Za hiljade Jehovinih svedoka u Evropi koji govore tagalski ovo je bio prvi trodnevni kongres na njihovom jeziku.

Građevinski projekti

Velika Britanija: foto-galerija br. 9 (septembar 2019 – februar 2020)

Gradnja nove britanske podružnice je dovršena, a članovi betelske porodice su se uselili. Pogledajte neke fotografije.

Velika Britanija: foto-galerija br. 9 (septembar 2019 – februar 2020)

Gradnja nove britanske podružnice je dovršena, a članovi betelske porodice su se uselili. Pogledajte neke fotografije.