Događaji i zanimljivosti

IZDAVAČKA DELATNOST

Slike koje oživljavaju tekst

Mnoge publikacije Jehovinih svedoka sadrže živopisne slike koje upotpunjuju tekst. Međutim, nije uvek bilo tako.

IZDAVAČKA DELATNOST

Slike koje oživljavaju tekst

Mnoge publikacije Jehovinih svedoka sadrže živopisne slike koje upotpunjuju tekst. Međutim, nije uvek bilo tako.

Uteha i praktična pomoć za bolesne

Kako Jehovini svedoci pokazuju ljubav prema suvernicima koji se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim problemima?

JW.ORG — sajt koji menja život nabolje

Ljudi iz raznih delova sveta govore o tome kako su im konkretni biblijski saveti sa sajta jw.org pomogli da promene svoj život nabolje.

Izdavačka delatnost

Božja Reč ih čini srećnima

Jevanđelje po Mateju je objavljeno na japanskom znakovnom jeziku. Pogledajte koliko gluvoj braći i sestrama znači Biblija na jeziku njihovog srca.

Božja Reč ih čini srećnima

Jevanđelje po Mateju je objavljeno na japanskom znakovnom jeziku. Pogledajte koliko gluvoj braći i sestrama znači Biblija na jeziku njihovog srca.

Važni skupovi

Kongres na tagalskom ­u Rimu — „Veliko porodično okupljanje!“

Za hiljade Jehovinih svedoka u Evropi koji govore tagalski ovo je bio prvi trodnevni kongres na njihovom jeziku.

Kongres na tagalskom ­u Rimu — „Veliko porodično okupljanje!“

Za hiljade Jehovinih svedoka u Evropi koji govore tagalski ovo je bio prvi trodnevni kongres na njihovom jeziku.