Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Ovde se nalazi medicinska literatura koja sadrži brojne izveštaje o složenim medicinskim i hirurškim zahvatima koji su uspešno obavljeni bez transfuzije pune alogene krvi ili njenih glavnih komponenata. Lečenje bez transfuzije krvi podrazumeva upotrebu kliničkih strategija kako bi se gubitak krvi sveo na minimum, očuvala autologna krv, ubrzala hematopoeza i povećala tolerancija na anemiju. Ovde ćete pronaći delove stručnih članaka iz vodećih medicinskih časopisa, koji govore u prilog strategiji sprečavanja gubitka autologne krvi, kao i alternativama transfuziji krvi.

 

Medicina i hirurgija

Kliničke strategije za zaustavljanje krvarenja i lečenje anemije bez transfuzije alogene krvi.

Pedijatrija

Kliničke strategije za lečenje novorođenčadi i dece bez transfuzije alogene krvi.

Bolesti i poremećaji

Kliničke strategije za lečenje određenih bolesti i poremećaja bez transfuzije alogene krvi.

Bioetika i zakon

Ovde će biti reči o etičkim, pravnim i socijalnim faktorima koje zdravstveni radnici treba da uzmu u obzir kada leče Jehovine svedoke.


Izdvajamo

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

Izvor‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

Indeks‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage.

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH

Izvor‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Indeks‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

Izvor‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

Indeks‎: PubMed 27412808

DOI‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Minimizing blood loss at cesarean-hysterectomy for placenta previa percreta.

Belfort MA, Shamshiraz AA, Fox K

Izvor‎: Am J Obstet Gynecol 2017;216(1):78.e1-78.e2.

Indeks‎: PubMed 27984036

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2016.10.030

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27984036

Acute normovolemic hemodilution reduces allogeneic red blood cell transfusion in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized trials.

Barile L, Fominskiy E, Di Tomasso N, Alpizar Castro LE, Landoni G, De Luca M, Bignami E, Sala A, Zangrillo A, Monaco F

Izvor‎: Anesth Analg 2017; 124(3):743-52.

Indeks‎: PubMed 27669554

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000001609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27669554

Aminocaproic acid use in hospitalized patients with hematological malignancy: a case series.

Marshall A, Li A, Drucker A, Dzik W

Izvor‎: Hematol Oncol 2016;34(3):147-53.

Indeks‎: PubMed 25641349

DOI‎: 10.1002/hon.2189

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25641349

Alternatives to allogeneic platelet transfusion.

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ

Izvor‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Indeks‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431


Deo s medicinskim informacijama na sajtu jw.org namenjen je prvenstveno lekarima specijalistima i drugim zdravstvenim radnicima. On ne sadrži medicinske savete niti preporuke za određeno lečenje i nije zamena za konsultovanje sa stručnim zdravstvenim radnikom. Medicinsku literaturu koja se ovde navodi nisu izdali Jehovini svedoci, ali u njoj se govori o strategijama beskrvnog lečenja koje se mogu uzeti u obzir. Svaki medicinski radnik je odgovoran da bude u toku s novim informacijama, razmotri više načina za pružanje medicinske nege i da pomogne pacijentima da donesu odluku koja je u skladu s njihovim medicinskim stanjem, željama, merilima i verovanjima. Nisu sve ovde navedene strategije primenjive i prihvatljive za sve pacijente.

Za pacijente: Uvek se konsultujte s vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom u vezi s vašim medicinskim stanjem i lečenjem. Ako smatrate da imate zdravstvenih problema, obratite se lekaru.

Korišćenje ovog veb-sajta propisano je pravilima korišćenja.