Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Medicina i hirurgija

Kliničke strategije za zaustavljanje krvarenja i lečenje anemije bez transfuzije alogene krvi.

Pedijatrija

Kliničke strategije za lečenje novorođenčadi i dece bez transfuzije alogene krvi.

Bolesti i poremećaji

Kliničke strategije za lečenje određenih bolesti i poremećaja bez transfuzije alogene krvi.

Bioetika i zakon

Ovde će biti reči o etičkim, pravnim i socijalnim faktorima koje zdravstveni radnici treba da uzmu u obzir kada leče Jehovine svedoke.


Izdvajamo

Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiary-care hospitals.

Leahy MF, Hofmann A, Towler S, Trentino KM, Burrows SA, Swain SG, Hamdorf J, Gallagher T, Koay A, Geelhoed GC, Farmer SL

Izvor‎: Transfusion 2017;57(6):1347-58.

Indeks‎: PubMed 28150313

DOI‎: 10.1111/trf.14006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150313

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

Izvor‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

Indeks‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage.

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH

Izvor‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Indeks‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

Izvor‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

Indeks‎: PubMed 27412808

DOI‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Minimizing blood loss at cesarean-hysterectomy for placenta previa percreta.

Belfort MA, Shamshiraz AA, Fox K

Izvor‎: Am J Obstet Gynecol 2017;216(1):78.e1-78.e2.

Indeks‎: PubMed 27984036

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2016.10.030

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27984036

Acute normovolemic hemodilution reduces allogeneic red blood cell transfusion in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized trials.

Barile L, Fominskiy E, Di Tomasso N, Alpizar Castro LE, Landoni G, De Luca M, Bignami E, Sala A, Zangrillo A, Monaco F

Izvor‎: Anesth Analg 2017; 124(3):743-52.

Indeks‎: PubMed 27669554

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000001609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27669554

Aminocaproic acid use in hospitalized patients with hematological malignancy: a case series.

Marshall A, Li A, Drucker A, Dzik W

Izvor‎: Hematol Oncol 2016;34(3):147-53.

Indeks‎: PubMed 25641349

DOI‎: 10.1002/hon.2189

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25641349


Deo s medicinskim informacijama na sajtu jw.org namenjen je prvenstveno lekarima specijalistima i drugim zdravstvenim radnicima. On ne sadrži medicinske savete niti preporuke za određeno lečenje i nije zamena za konsultovanje sa stručnim zdravstvenim radnikom. Medicinsku literaturu koja se ovde navodi nisu izdali Jehovini svedoci, ali u njoj se govori o strategijama beskrvnog lečenja koje se mogu uzeti u obzir. Svaki medicinski radnik je odgovoran da bude u toku s novim informacijama, razmotri više načina za pružanje medicinske nege i da pomogne pacijentima da donesu odluku koja je u skladu s njihovim medicinskim stanjem, željama, merilima i verovanjima. Nisu sve ovde navedene strategije primenjive i prihvatljive za sve pacijente.

Za pacijente: Uvek se konsultujte s vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom u vezi s vašim medicinskim stanjem i lečenjem. Ako smatrate da imate zdravstvenih problema, obratite se lekaru.

Korišćenje ovog veb-sajta propisano je pravilima korišćenja.