Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Filmovi

Ovi dokumetarni filmovi pripremljeni su za medicinske i socijalne radnika i pravnike. U njima govore priznati stručnjaci na polju medicine, etike, prava i obrazovanja i oni nisu Jehovini svedoci.

 

Metode lečenja bez transfuzije — jednostavne, bezbedne, efikasne

Sve je veće interesovanje za strategiju sprečavanja gubitka alogene krvi iz sledećih razloga: cena krvi je veoma visoka, krvi nema u dovoljnim količinama, transfuzija alogene krvi nosi sa sobom određene rizike, što potvrđuju i mnoga loša iskustva. Ovaj film govori o kliničkim strategijama za lečenje pacijenata bez transfuzije krvi. (30 minuta)

Alternativa transfuziji — kvalitetno lečenje uz poštovanje prava pacijenta

U ovom filmu se govori o strategijama za lečenje bez transfuzije krvi sa medicinskog, etičkog, ekonomskog i pravnog stanovišta. U njemu je prikazano kako beskrvna medicina i hirurške metode udovoljavaju potrebama pacijenata. Pritom se poštuje i pacijentovo pravo na slobodu izbora lečenja i pravo na informisanje. Uz to se na ovaj način smanjuju troškovi lečenja. (28 minuta)


Deo s medicinskim informacijama na sajtu jw.org namenjen je prvenstveno lekarima specijalistima i drugim zdravstvenim radnicima. On ne sadrži medicinske savete niti preporuke za određeno lečenje i nije zamena za konsultovanje sa stručnim zdravstvenim radnikom. Medicinsku literaturu koja se ovde navodi nisu izdali Jehovini svedoci, ali u njoj se govori o strategijama beskrvnog lečenja koje se mogu uzeti u obzir. Svaki medicinski radnik je odgovoran da bude u toku s novim informacijama, razmotri više načina za pružanje medicinske nege i da pomogne pacijentima da donesu odluku koja je u skladu s njihovim medicinskim stanjem, željama, merilima i verovanjima. Nisu sve ovde navedene strategije primenjive i prihvatljive za sve pacijente.

Za pacijente: Uvek se konsultujte s vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom u vezi s vašim medicinskim stanjem i lečenjem. Ako smatrate da imate zdravstvenih problema, obratite se lekaru.

Korišćenje ovog veb-sajta propisano je pravilima korišćenja.