Vrati se na sadržaj

Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

Dobro došli!

Ovaj veb-sajt je napravljen da bi vam pomogao da saznate više o Bogu, Svetom pismu i Jehovinim svedocima. Ovde možete čitati, gledati i preuzimati sadržaj koji vas zanima. Iako želimo da se što više ljudi upozna s našim sajtom, molimo vas da ne objavljujete njegov sadržaj na drugim veb-sajtovima niti kao deo neke aplikacije. Ono što ste saznali na ovom sajtu možete podeliti s drugima tako što ćete ih uputiti na ovaj veb-sajt u skladu sa smernicama iz dole navedenih Pravila korišćenja.

 Autorska prava

© 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Sva prava zadržana.

Ovaj veb-sajt priprema i održava Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (u daljnjem tekstu „Watchtower“). Ukoliko nije drugačije navedeno, sav tekst i druge informacije na ovom veb-sajtu intelektualna su svojina korporacije Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”).

 Zaštitni znakovi

Naziv Adobe i prateći logotip, kao i naziv Acrobat i prateći logotip, zaštitni su znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated. iTunes i iPod su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. Naziv Microsoft, logotip za Microsoft, kao i bilo koji program ili proizvod s nazivom Microsoft, uključujući i Microsoft Office i Microsoft Office 365, zaštitni su znakovi kompanije Microsoft Inc. Android je zaštitni znak kompanije Google LLC. Android robot je reprodukovan ili modifikovan na temelju rada koji je stvorio i podelio Google, a koristi se u skladu sa uslovima iznesenim u dokumentu Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/).Svi ostali logotipi i registrovani zaštitni znakovi svojina su njihovih vlasnika.

 Pravila korišćenja i dozvola za korišćenje veb-sajta

Ova Pravila korišćenja propisuju korišćenje ovog veb-sajta. Korišćenjem ovog veb-sajta u potpunosti prihvatate ova Pravila korišćenja i sva ostala pravila korišćenja na ovom veb-sajtu. Ukoliko se ne slažete sa ovim Pravilima korišćenja ili bilo kojim njihovim delom, ne smete koristiti ovaj veb-sajt.

Šta spada u ispravno korišćenje ovog veb-sajta? Pridržavajući se ograničenja navedenih u nastavku možete:

  • pregledati, preuzimati i štampati zaštićene slike koje su vlasništvo korporacije Watch Tower, elektronska izdanja, muziku, fotografije, tekstove i video-sadržaje sa ovog veb-sajta radi korišćenja u lične i nekomercijalne svrhe;

  • deliti linkove publikacija, video i audio sadržaja koji se mogu preuzeti sa ovog sajta ili njihove kopije u elektronskom obliku.

Nije vam dozvoljeno:

  • da slike, elektronska izdanja, zaštitne znakove, muziku, fotografije, video-sadržaje i tekstove sa ovog veb-sajta objavljujete na internetu (na bilo kom veb-sajtu, sajtu za deljenje fajlova, sajtu za deljenje video-sadržaja ili društvenoj mreži);

  • da objavljujete slike, elektronska izdanja, zaštitne znakove, muziku, fotografije, tekstove i video-sadržaje sa ovog veb-sajta pomoću neke aplikacije ili kao deo neke aplikacije (u šta spada i postavljanje tog materijala na bilo koji server kako bi se koristio za neku aplikaciju);

  • da reprodukujete, umnožavate, kopirate ili na bilo koji drugi način koristite slike, elektronska izdanja, zaštitne znakove, muziku, fotografije, tekstove i video-sadržaje sa ovog veb-sajta u komercijalne svrhe ili za novac (čak i ako se ne ostvaruje dobit);

  • da pravite aplikacije, alate ili tehnike namenjene prikupljanju, kopiranju, preuzimanju, ekstrakciji, skupljanju podataka, HTML-a, slika ili teksta sa ovog veb-sajta. (Ovim nije zabranjena upotreba besplatnih, nekomercijalnih aplikacija napravljenih za preuzimanje fajlova u elektronskom obliku, na primer, EPUB, PDF, MP3 i MP4 fajlova, sa delova ovog sajta dostupnih za javnost).

  • da zloupotrebljavate ovaj veb-sajt i njegove usluge, na primer da ometate rad veb-sajta i njegovih usluga tako što biste mu pristupali na nepropisan način;

  • da koristite ovaj veb-sajt na bilo koji način koji uzrokuje ili bi mogao uzrokovati štetu na veb-sajtu ili mu otežati pristup, ili na bilo koji način koji je nezakonit, nelegalan, obmanjiv ili štetan, ili ima veze s bilo kojom nezakonitom, nelegalnom, obmanjivom ili štetnom namerom ili aktivnošću;

  • da na bilo koji način koristite ovaj veb-sajt ili slike, elektronska izdanja, zaštitne znakove, muziku, fotografije, tekstove i video-sadržaje sa ovog veb-sajta radi marketinga.

  • Ovaj sajt koristi usluge Google Maps, što je treće lice koje ne kontrolišemo. Vaše korišćenje usluga Google Maps na ovom veb-sajtu podložno je trenutnim Google Maps/Google Earth dodatnim uslovima korišćenja. Mi nismo obavešteni o izmenama tih uslova i zato vas molimo da ih pročitate pre upotrebe usluga Google Maps. Nemojte koristiti usluge Google Maps ako ne prihvatate te uslove. Google Maps ne šalje povratne informacije o korisniku na ovaj sajt.

 Medicinske informacije

Sadržaj dela s medicinskim informacijama („Medicinske informacije“) jeste isključivo informativnog karaktera i ne pruža medicinske savete niti je osmišljen kao zamena za stručne medicinske savete, dijagnoze i lečenje. Deo s medicinskim informacijama ne preporučuje niti propagira određene analize, lekare, proizvode, procedure, mišljenja ili bilo koje druge informacije koje mogu biti pomenute u Medicinskim informacijama.

Uvek potražite savet lekara ili druge osobe koja pruža stručnu zdravstvenu negu u slučaju da imate pitanje u vezi s nekim medicinskim stanjem ili lečenjem.

Cilj je da se u Medicinskim informacijama na ovom veb-sajtu nalaze tačne i najnovije informacije. Međutim, informacije koje možete naći u Medicinskim informacijama prikazane su takve kakve jesu bez garanacije, bilo izričite ili prećutne. Ovaj veb-sajt ne prihvata izričite ili prećutne garancije u vezi sa Medicinskim informacijama uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije uobičajenog tržišnog kvaliteta i prećutne garancije u vezi sa svojstvima za naročitu upotrebu. Ovaj veb-sajt ne pruža garanciju u pogledu pouzdanosti, tačnosti, aktuelnosti, koristi i potpunosti bilo koje informacije koju možete pronaći u Medicinskim informacijama. Ovaj veb-sajt ne preuzima nikakvu obavezu ni odgovornost za bilo koju grešku ili propust u sadržaju Medicinskih informacija. Za oslanjanje na bilo koju informaciju iz Medicinskih informacija sva odgovornost leži na vama. Ni u jednom slučaju ovaj veb-sajt neće biti odgovoran za bilo kakvu žalbu i štetu (u šta spadaju, bez ograničenja, slučajne i posledične štete, telesne povrede/nenamerna smrt, gubitak profita i šteta nastala zbog gubitka podataka ili prekida poslovanja) nastalu usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Medicinskih informacija, bez obzira da li se takve žalbe i šteta temelje na garanciji, ugovoru, krivičnom delu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, bilo da je ovaj veb-sajt obavešten o takvim žalbama i šteti ili ne.

 Odricanje od odgovornosti

Watchtower vam ovaj veb-sajt i sve informacije, sadržaj, materijal i drugo što je dostupno na njemu predstavlja „kao što jeste“. Watchtower ne pruža bilo kakvu garanciju, bilo izričitu ili prećutnu.

Watchtower ne garantuje da je ovaj veb-sajt oslobođen od virusa ili nekih drugih štetnih komponenti. Watchtower nije odgovoran za ikakvu štetu koja nastane korišćenjem bilo koje informacije, sadržaja, materijala ili bilo čega drugog što je dostupno na ovom veb-sajtu, što uključuje, ali nije ograničeno na neposrednu, posrednu, slučajnu, kaznenu ili posledičnu (uključujući i gubitak profita) štetu.

 Kršenje Pravila korišćenja

Nezavisno od drugih prava koja prema ovim Pravilima korišćenja ima Watchtower, ukoliko na bilo koji način prekršite ova Pravila korišćenja, Watchtower može preduzeti potrebne mere da bi sprečio daljnje kršenje. Na primer, može vam privremeno onemogućiti ili potpuno zabraniti pristup ovom veb-sajtu, kompjuterima s vašom IP adresom blokirati pristup ovom veb-sajtu, kontaktirati s vašim internet provajderom i zatražiti da vam onemogući pristup ovom sajtu i/ili preduzeti pravne mere protiv vas.

 Izmene

S vremena na vreme, Watchtower može izmeniti ova Pravila korišćenja. Izmenjena Pravila korišćenja važiće od dana njihovog objavljivanja na ovom veb-sajtu. Molimo vas da redovno proveravate ovu stranicu kako biste bili upoznati s važećom verzijom.

 Zakon i pravna regulativa

Bez obzira na to koja se odredba krši, ova Pravila korišćenja će biti tumačena i analizirana prema zakonima savezne američke države Njujork. Svi pravni postupci u vezi sa ovim Pravilima korišćenja biće pokrenuti pred državnim ili saveznim sudom nadležnim za saveznu američku državu Njujork.

 Klauzula o odvojivosti

Ukoliko neku odredbu iz ovih Pravila korišćenja nadležni sud proglasi nevažećom, nezakonitom ili neprimenjivom, ostale odredbe i dalje važe. Ukoliko Watchtower ne sprovede neku od odredaba ovih Pravila korišćenja, to ne znači da tu odredbu poništava ili da se odriče prava na njeno sprovođenje.

 Celokupni sporazum

Ova Pravila korišćenja predstavljaju celokupni sporazum između vas i korporacije Watchtower, u vezi s vašim korišćenjem ovog veb-sajta, i menjaju sve prethodne sporazume u vezi s vašim korišćenjem ovog veb-sajta.