Vrati se na sadržaj

Bioetika i zakon

Jehovini svedoci cene život i trude se da dobiju kvalitetnu medicinsku negu za sebe i svoju decu. Oni prihvataju skoro sve vrste lečenja, to jest razne hirurške i anestetičke procedure, aparate i tehnike, kao i hemostatičke i terapeutske agense. Međutim, Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju alogene krvi (odnosno pune krvi, crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca, krvnih pločica i plazme) ni preoperativno skladištenje autologne krvi radi kasnije upotrebe. Ta uverenja temelje na Svetom pismu.

Ovde će biti reči o etičkim, pravnim i socijalnim faktorima koje zdravstveni radnici treba da uzmu u obzir kada leče Jehovine svedoke.

 

Bioetika i zakon

Bioetika i zakon (pedijatrija)


Deo s medicinskim informacijama na sajtu jw.org namenjen je prvenstveno lekarima specijalistima i drugim zdravstvenim radnicima. On ne sadrži medicinske savete niti preporuke za određeno lečenje i nije zamena za konsultovanje sa stručnim zdravstvenim radnikom. Medicinsku literaturu koja se ovde navodi nisu izdali Jehovini svedoci, ali u njoj se govori o strategijama beskrvnog lečenja koje se mogu uzeti u obzir. Svaki medicinski radnik je odgovoran da bude u toku s novim informacijama, razmotri više načina za pružanje medicinske nege i da pomogne pacijentima da donesu odluku koja je u skladu s njihovim medicinskim stanjem, željama, merilima i verovanjima. Nisu sve ovde navedene strategije primenjive i prihvatljive za sve pacijente.

Za pacijente: Uvek se konsultujte s vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom u vezi s vašim medicinskim stanjem i lečenjem. Ako smatrate da imate zdravstvenih problema, obratite se lekaru.

Korišćenje ovog veb-sajta propisano je pravilima korišćenja.