Vrati se na sadržaj

Verni Bogu u kušnjama

Pogledajte kako Božja Reč pomaže Jehovinim svedocima da ostanu verni Bogu uprkos kušnjama.

Zamak u kom je bila ispitana vera Jehovinih svedoka

Španski zamak u kome je bilo zatvoreno stotine Svedoka kojima savest nije dozvoljavala da služe vojni rok.

Odlučan sam da budem Hristov vojnik

Demetrijus Psaras je dospeo u zatvor jer je odbio da uzme oružje. Pa ipak, uspeo je da donese hvalu Bogu čak i kada je bio u teškim kušnjama.

Sasvim drugačiji zatvorenici

Dok je bio u zatvoru u Eritreji, jedan čovek se uverio da Jehovini svedoci žive po onome što propovedaju.

Ceduljice ispod veš-mašine

Jedna majka se dosetila kako da svoje ćerke poučava biblijskoj istini.

Blagi prema razjarenim sveštenicima

Biblija nas savetuje da ostanemo blagi i kada je neko grub prema nama. Da li vredi biti takav?

Našla sam mir s Bogom i s majkom

Kada je Mičijo Kumagaj prestala da obožava pretke, stvorio se razdor između nje i njene majke. Kako je Mičijo obnovila mir među njima?