Ponovljeni zakoni 12:1-32

  • Služiti Bogu na mestu koje on izabere (1-14)

  • Dopušteno je jesti meso, ali ne i krv (15-28)

  • Drugi bogovi – zamka (29-32)

12  „Ovo su propisi i zakoni po kojima treba savesno da postupate sve dok budete živeli u zemlji koju vam Jehova, Bog vaših predaka, daje u posed.  Uništite sva mesta na kojima narodi koje ćete oterati služe svojim bogovima,+ bilo da su ona na visokim brdima, na bregovima ili pod nekim razgranatim drvetom.  Srušite njihove oltare, oborite njihove obredne stubove,+ spalite njihova obredna debla*, uništite rezbarene kipove njihovih bogova+ da im se više čak ni ime ne spomene na tim mestima.+  „Jehovi, svom Bogu, nemojte služiti na takav način.+  Nego idite na mesto koje Jehova, vaš Bog, izabere među svim vašim plemenima za svoje boravište, da bi se tamo slavilo njegovo ime, i tamo mu služite.+  Tamo nosite svoje žrtve paljenice+ i druge žrtve, desetke*,+ priloge,+ zavetne prinose, dobrovoljne prinose+ i prvence od svoje krupne i sitne stoke.+  Vi i vaši ukućani tamo jedite od svojih prinosa pred Jehovom, svojim Bogom,+ i radujte se svim plodovima svog rada,+ jer vas je blagoslovio Jehova, vaš Bog.  „Ne postupajte ubuduće onako kako mi danas postupamo. Danas svako radi ono što misli da je ispravno  jer još niste došli do mesta gde ćete živeti+ i do nasledstva koje vam daje Jehova, vaš Bog. 10  Ali kad pređete Jordan+ i nastanite se u zemlji koju vam Jehova, vaš Bog, daje u posed, on će vam dati mir i oslobodiće vas od svih vaših neprijatelja, pa ćete živeti bez straha.+ 11  Sve što vam zapovedam donosićete na mesto koje Jehova, vaš Bog, izabere da se tamo slavi njegovo ime+ – donosićete svoje žrtve paljenice i druge žrtve, desetke,+ priloge i sve što budete zavetovali Jehovi kao zavetni prinos. 12  Radujte se pred Jehovom, svojim Bogom+ – vi, vaši sinovi i ćerke, vaši robovi i robinje i svi Leviti u vašim gradovima, koji nisu dobili nijedan deo zemlje ni nasledstvo s vama.+ 13  Pazite da svoje žrtve paljenice ne prinosite na nekom drugom mestu koje vam se svidi.+ 14  Prinosite žrtve paljenice samo na mestu koje Jehova izabere na području jednog od vaših plemena i tamo činite sve što vam zapovedam.+ 15  „Ali kad god poželite da jedete meso,+ možete da zakoljete nešto od stoke u svakom od svojih gradova i da jedete meso prema blagoslovu koji vam je dao Jehova, vaš Bog. Smeju da ga jedu i čisti i nečisti, kao da je od gazele ili od jelena. 16  Ali krv ne smete da jedete.+ Prolijte je na zemlju kao vodu.+ 17  U svojim gradovima ne smete jesti ono što morate izdvojiti kao deseti deo – ni od žita, ni od mladog vina, ni od ulja – ni prvence od svoje krupne ili sitne stoke,+ niti išta od svojih zavetnih prinosa, ni svoje dobrovoljne prinose, ni priloge. 18  Jedite to pred Jehovom, svojim Bogom, na mestu koje izabere Jehova, vaš Bog+ – vi, vaši sinovi i ćerke, vaše sluge i sluškinje i Leviti koji žive u vašim gradovima. I pred Jehovom, svojim Bogom, radujte se svim plodovima svog rada. 19  Pazite da ne zanemarite Levite+ dokle god živite u svojoj zemlji. 20  „Kad Jehova, vaš Bog, proširi vaše područje,+ kao što vam je obećao,+ i vi poželite da jedete meso pa kažete: ’Hteo bih da jedem meso‘, možete da ga jedete kad god poželite.+ 21  Ako bi mesto koje Jehova, vaš Bog, izabere da se tamo slavi njegovo ime+ bilo daleko od vas, onda možete da zakoljete nešto od svoje krupne ili sitne stoke koju vam Jehova daje, kao što sam vam zapovedio, i da jedete meso u svom gradu kad god poželite. 22  Možete da ga jedete kao što biste jeli meso gazele ili jelena.+ I čisti i nečisti smeju da ga jedu. 23  Samo dobro pazite da ne jedete krv,+ jer krv je život.+ Ne jedite meso u kom je život. 24  Nemojte jesti krv. Prolijte je na zemlju kao vodu.+ 25  Ne jedite je, da bi bilo dobro vama i vašoj deci zato što činite ono što je ispravno u Jehovinim očima. 26  Kad budete išli na mesto koje Jehova izabere, ponesite samo svoje svete darove i svoje zavetne prinose. 27  Tamo prinesite meso i krv svojih žrtava paljenica+ na oltaru Jehove, svog Boga. Neka se krv drugih žrtava koje prinosite prolije na podnožje oltara+ Jehove, vašeg Boga, a meso smete da jedete. 28  „Dobro pazite da se držite svih ovih zapovesti koje vam dajem, da uvek bude dobro vama i vašoj deci zato što činite ono što je dobro i ispravno u očima Jehove, vašeg Boga. 29  „Kad Jehova, vaš Bog, uništi narode čiju ćete zemlju zauzeti+ i vi se nastanite u njoj, 30  čuvajte se da ne padnete u zamku nakon što oni budu uništeni. Nemojte se raspitivati o njihovim bogovima, govoreći: ’Kako su ti narodi služili svojim bogovima? I mi ćemo tako činiti.‘+ 31  Ne služite tako Jehovi, svom Bogu, jer oni služe svojim bogovima čineći sve što je Jehovi odvratno i što on mrzi – čak i svoje sinove i ćerke spaljuju kao žrtvu svojim bogovima.+ 32  Savesno se držite svih zapovesti koje vam dajem.+ Nemojte im ništa dodavati niti išta oduzimati od njih.+

Fusnote

Ili: „desetine“.