Levitska 17:1-16

  • Sveti šator, mesto za prinošenje žrtava (1-9)

  • Zabranjeno jesti krv (10-14)

  • Odredbe o uginulim životinjama (15, 16)

17  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima: ’Ovo je zapovedio Jehova:  „’„Svaki Izraelac koji zakolje goveče, ovcu ili kozu u logoru ili izvan logora,  umesto da ih dovede na ulaz u šator sastanka da ih prinese kao žrtvu Jehovi pred Jehovinim šatorom, taj čovek biće kriv za krv. On je prolio krv i zato mora da se pogubi i tako ukloni iz svog naroda.  To treba učiniti da Izraelci više ne bi klali životinje za žrtvu u polju, nego da bi ih dovodili Jehovi i predavali ih svešteniku na ulazu u šator sastanka. Neka ih prinose Jehovi kao žrtve zajedništva.+  Neka sveštenik krvlju poškropi* Jehovin oltar pred ulazom u šator sastanka, a salo neka spali da bi Jehova osetio ugodan* miris.+  Neka više ne prinose žrtve demonima s likom jarca*+ kojima se klanjaju*.+ To će vam biti trajna odredba iz naraštaja u naraštaj.“ ‘  „Kaži im: ’Ko god od Izraelaca ili od stranaca koji žive među vama prinese žrtvu paljenicu ili neku drugu žrtvu,  a ne dovede je na ulaz u šator sastanka da je prinese Jehovi, mora da se pogubi i tako ukloni iz svog naroda.+ 10  „’Ako bi neko od Izraelaca ili od stranaca koji žive među vama jeo bilo kakvu krv,+ ja ću se okrenuti protiv čoveka koji bude jeo krv, pa ću ga pogubiti i tako ukloniti iz njegovog naroda. 11  Jer život* svakog živog bića je u njegovoj krvi+ i ja sam vam je odredio za oltar+ da biste se očistili od greha. Krv je ono što čisti od greha+ jer je život* u njoj. 12  Zato sam rekao Izraelcima: „Niko od vas ne sme da jede krv i nijedan stranac koji živi među vama+ ne sme da jede krv.“+ 13  „’Ako neki Izraelac ili neki stranac koji živi među vama ulovi divljač ili pticu koja može da se jede, neka joj ispusti krv+ i zatrpa krv zemljom. 14  Naime, život* svakog živog bića jeste njegova krv, jer je u njoj život*. Zato sam rekao Izraelcima: „Ne smete jesti krv nijednog stvorenja, jer je život* svakog stvorenja njegova krv. Ko god je bude jeo, mora da se pogubi.“+ 15  Ako neko, bilo da je Izraelac po rođenju bilo došljak, bude jeo meso uginule životinje ili životinje koju je rastrgla zver,+ neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i biće nečist do večeri.+ Posle toga će biti čist. 16  Ali ako ne opere odeću i ne okupa se, odgovaraće za svoj prestup.‘ “+

Fusnote

Ili: „kapima krvi poprska“.
Ili: „umirujuć“.
Doslovno: „jarcima“.
Ili: „s kojima se odaju bludu“.
Ili: „duša“.
Ili: „duša“.
Ili: „duša“.
Ili: „duša“.
Ili: „duša“.