Postanak 9:1-29

  • Božje zapovesti za sve ljude (1-7)

    • Zakon o krvi (4-6)

  • Duga kao znak saveza (8-17)

  • Proročanstva o Nojevim potomcima (18-29)

9  Bog je blagoslovio Noja i njegove sinove i rekao im: „Rađajte se i množite se i napunite zemlju.+  Neka vas se boje i neka od vas strahuju sva stvorenja na zemlji, sva stvorenja koja lete po nebu, sve što se miče po zemlji i sve morske ribe. Dajem vam da vladate nad njima.+  Sve životinje koje se miču i koje žive neka vam služe za hranu.+ Sve vam to dajem, kao što sam vam dao i zeleno bilje.+  Samo ne smete jesti meso u kom je krv,+ jer krv predstavlja život*.+  A ja ću zahtevati da se položi račun za vašu krv*. Zahtevaću to od svakog živog bića. Od svakog čoveka koji prolije krv svog bližnjeg zahtevaću da položi račun.+  Ko god prolije krv drugog čoveka, njegovu će krv proliti čovek,+ jer je Bog stvorio čoveka po svojoj slici.+  Rađajte se i množite se, neka vas bude mnogo na zemlji i napunite je.“+  Zatim je Bog rekao Noju i njegovim sinovima:  „Sklapam savez s vama+ i s vašim potomstvom, 10  i sa svakim živim bićem* koje je s vama – s pticama, sa stokom, sa svim drugim stvorenjima koja su s vama – sa svim što je izašlo iz arke, sa svim stvorenjima na zemlji.+ 11  Sklapam savez s vama: Nikada više neću uništiti sva stvorenja potopom i nikada više neću potopom opustošiti zemlju.“+ 12  Bog je još rekao: „Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svim živim bićima koja su s vama, za sve buduće naraštaje. 13  Stavljam dugu u oblake i ona će služiti kao znak saveza između mene i zemlje. 14  Kad god nad zemlju navučem oblake, u njima će se pojaviti duga. 15  Tada ću se setiti saveza između mene i vas i svih živih bića. I nikada više neće doći potop koji bi uništio sva stvorenja.+ 16  Duga će se pojaviti u oblacima i ja ću je videti i setiću se saveza koji će večno trajati između mene i svih živih bića na zemlji.“ 17  Bog je ponovo rekao Noju: „To je znak saveza koji sklapam sa svim stvorenjima na zemlji.“+ 18  Nojevi sinovi, koji su izašli iz arke, bili su Sim, Ham i Jafet.+ Kasnije se Hamu rodio Hanan.+ 19  To su tri Nojeva sina i od njih su potekli svi ljudi, koji su se naselili po celoj zemlji.+ 20  Noje je počeo da obrađuje zemlju i zasadio je vinograd. 21  Jednom je pio vino, pa se opio i ležao je go u svom šatoru. 22  A Ham, Hananov otac, video je svog oca golog i rekao je to dvojici svoje braće, koja su bila napolju. 23  Tada su Sim i Jafet uzeli ogrtač, prebacili ga sebi preko ramena i ušli hodajući unazad. Tako su pokrili svog oca, dok su licem bili okrenuti na drugu stranu, pa ga nisu videli golog. 24  Kad se Noje probudio, otreznivši se od vina, i kad je saznao šta mu je učinio najmlađi sin, 25  rekao je: „Neka je proklet Hanan.+ Neka bude najniži rob svojoj braći.“+ 26  I još je rekao: „Neka je blagoslovljen Jehova, Simov Bog,a Hanan neka bude Simov rob.+ 27  Neka Bog podari Jafetu mnogo zemljei neka on živi u Simovim šatorima. Neka Hanan i njemu bude rob.“ 28  Posle Potopa Noje je živeo još 350 godina.+ 29  Tako je Noje živeo ukupno 950 godina, a zatim je umro.

Fusnote

Ili: „dušu“.
Ili: „za krv vaše duše“.
Ili: „živom dušom“.