Vrati se na sadržaj

Zašto se Jehovini svedoci ne mešaju u politiku?

Zašto se Jehovini svedoci ne mešaju u politiku?

Jehovini svedoci se ne mešaju u politiku zbog svojih uverenja na temelju Svetog pisma. Mi se ne zalažemo ni za kakvu političku ideju, nismo pristalice nijedne političke stranke, ne glasamo na izborima, ne kandidujemo se ni za jednu političku funkciju i ne učestvujemo u pokušajima da se smeni vlada. Potporu za takav stav nalazimo u Svetom pismu.

  • Mi postupamo po uzoru na Isusa, koji nije hteo da prihvati političku funkciju (Jovan 6:15). On je svoje učenike poučio da ne budu deo sveta i jasno im je stavio do znanja da ne treba da staju ni na čiju stranu u političkim zbivanjima (Jovan 17:14, 16; 18:36; Marko 12:13-17).

  • Mi smo verni podanici Božjeg Kraljevstva, na koje je Isus mislio kad je rekao: „I ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu“ (Matej 24:14). Kao zastupnici Božjeg Kraljevstva, koji imaju zadatak da objavljuju njegov dolazak, mi se ne mešamo u politiku nijedne države, dakle ni one u kojoj živimo (2. Korinćanima 5:20; Efešanima 6:20).

  • Pošto smo neutralni, ljudima raznih političkih opredeljenja možemo sa slobodom govora prenositi dobru vest o Božjem Kraljevstvu. Trudimo se da svojim rečima i delima pokažemo da verujemo da će Božje Kraljevstvo rešiti probleme u svetu (Psalam 56:11).

  • Ujedinjeni smo u celom svetu, jer među nama nema političkih podela (Kološanima 3:14; 1. Petrova 2:17). S druge strane, među članovima religija koje se mešaju u politiku vlada podela (1. Korinćanima 1:10).

Poštujemo vlast. Iako se ne mešamo u politiku, poštujemo vlast u zemlji gde živimo. To je u skladu s biblijskom zapovešću: „Neka svaki čovek bude podložan vlastima nad sobom“ (Rimljanima 13:1). Mi poštujemo zakon, plaćamo porez i podržavamo ono što vlast radi za dobrobit građana. Ne učestvujemo ni u kakvom pokušaju svrgavanja vlasti, već postupamo po biblijskom savetu da se molimo za „kraljeve i sve koji su na vlasti“, pogotovo kada donose odluke koje bi mogle da utiču na versku slobodu (1. Timoteju 2:1, 2).

Takođe poštujemo pravo drugih da odluče da li će se mešati u politiku ili ne. Na primer, ne remetimo izbore, niti nagovaramo ljude da ne glasaju.

Da li je naš neutralan stav nešto novo? Nije. Apostoli i drugi hrišćani iz prvog veka imali su isti stav prema vlastima. U knjizi Beyond Good Intentions piše: „Iako su smatrali da su obavezni da iskažu poštovanje vlastima, rani hrišćani nisu odobravali bavljenje politikom.“ Slično tome, u knjizi On the Road to Civilization piše da prvi hrišćani „nisu prihvatali političke položaje“.

Da li to što se ne mešamo u politiku ugrožava bezbednost države? Ne. Mi smo miroljubivi građani zbog kojih vlasti ne moraju da strahuju. Zapazite šta stoji u izveštaju Nacionalne akademije nauka Ukrajine iz 2001. godine. Govoreći o našoj političkoj neutralnosti, u njemu piše: „Danas se nekima možda ne dopada ovaj stav Jehovinih svedoka; to je glavni razlog zbog kog su oni optuživani za vreme totalitarnog nacističkog i komunističkog režima.“ Pa ipak, Svedoci su i pod sovjetskom represijom „ostali građani koji poštuju zakon. Oni su pošteno i nesebično radili u zemljoradničkim zadrugama i fabrikama i nisu predstavljali nikakvu opasnost za komunistički režim“. Isto tako, verovanja i ponašanje Jehovinih svedoka ni danas „ne ugrožavaju bezbednost i celovitost nijedne države“, kaže se u zaključku ovog izveštaja.