Vrati se na sadržaj

Šta veruju Jehovini svedoci?

Šta veruju Jehovini svedoci?

Mi, Jehovini svedoci, nastojimo da se držimo Isusovih učenja i da služimo Bogu onako kako su to činili apostoli. Ovde ukratko iznosimo naša osnovna verovanja.

 1. Bog. Obožavamo jedinog istinitog i Svemoćnog Boga, Stvoritelja, čije je ime Jehova (Psalam 83:18; Otkrivenje 4:11). Tom Bogu su služili i Avraham, Mojsije i Isus (Izlazak 3:6; 32:11; Jovan 20:17).

 2. Biblija. Na Bibliju, to jest Sveto pismo, gledamo kao na poruku koju je Bog uputio ljudima (Jovan 17:17; 2. Timoteju 3:16). Svoja verovanja temeljimo na svih njenih 66 knjiga, kako onih iz „Starog zaveta“, tako i onih iz „Novog zaveta“. Profesor Džejson Bedun je to zapazio kada je rekao da Jehovini svedoci zasnivaju „svoja verovanja i postupke na neizmenjenom biblijskom tekstu, bez unapred formiranih stavova o tome šta bi u njemu moglo da piše“. *

  Prihvatamo celu Bibliju, ali to ne znači da je bukvalno tumačimo. Svesni smo da se u nekim delovima Svetog pisma koristi simbolika i da te delove ne treba doslovno razumeti (Otkrivenje 1:1).

 3. Isus. Mi sledimo učenja i primer Isusa Hrista i poštujemo ga kao Spasitelja i Božjeg Sina (Matej 20:28; Dela apostolska 5:31). Dakle, mi smo hrišćani (Dela apostolska 11:26). Međutim, iz Biblije saznajemo da Isus nije Svemoćni Bog i da ne postoji biblijska osnova za verovanje u doktrinu o Trojstvu (Jovan 14:28).

 4. Božje Kraljevstvo. To je stvarna vlast koja se nalazi na nebu, a ne u srcu svakog hrišćanina. Ono će zameniti sve vlasti na zemlji i omogućiti da se ispuni Božja namera za zemlju (Danilo 2:44; Matej 6:9, 10). To će se uskoro dogoditi, jer biblijska proročanstva pokazuju da živimo u „poslednjim danima“ (2. Timoteju 3:1-5; Matej 24:3-14).

  Isus je Kralj Božjeg Kraljevstva na nebu. Počeo je da vlada 1914. (Otkrivenje 11:15).

 5. Spasenje. Oslobođenje od greha i smrti moguće je zahvaljujući otkupnoj žrtvi koju je dao Isus (Matej 20:28; Dela apostolska 4:12). Da bi ljudi imali koristi od toga što je Isus umro za njih, nije dovoljno samo da veruju u Isusa već treba i da promene svoj način života i da se krste (Matej 28:19, 20; Jovan 3:16; Dela apostolska 3:19, 20). Vera se dokazuje delima (Jakovljeva 2:24, 26). Međutim, to ne znači da možemo zaraditi spasenje. Ono je izraz Božje nezaslužene dobrote (Galatima 2:16, 21).

 6. Nebo. Jehova Bog, Isus Hrist i verni anđeli prebivaju u duhovnom području * (Psalam 103:19-21; Dela apostolska 7:55). Život na nebu će dobiti samo mali broj ljudi, njih 144000, da bi vladali sa Isusom u Božjem Kraljevstvu (Danilo 7:27; 2. Timoteju 2:12; Otkrivenje 5:9, 10; 14:1, 3).

 7. Zemlja. Bog je našu planetu stvorio da bi u svu večnost bila dom za ljude (Psalam 104:5; 115:16; Propovednik 1:4). Bog će ljudima koji su mu poslušni dati savršeno zdravlje i večni život u raju na zemlji (Psalam 37:11, 34).

 8. Zlo i patnja. Zlo i patnja su se pojavili kada se jedan anđeo pobunio protiv Boga (Jovan 8:44). Taj anđeo, koji je nakon pobune nazvan Satana i Đavo, ubedio je prvi ljudski par da mu se pridruži u pobuni i to je dovelo do strašnih posledica za njihove potomke (Postanak 3:1-6; Rimljanima 5:12). Da bi se rešila sporna pitanja koja su bila pokrenuta usled te pobune, Bog je dozvolio zlo i patnju, ali neće dozvoliti da to zauvek traje.

 9. Smrt. Ljudi koji umru prestaju da postoje (Psalam 146:4; Propovednik 9:5, 10). Oni se ne muče u paklu.

  Bog će putem uskrsenja vratiti u život milijarde ljudi (Dela apostolska 24:15). Međutim, oni koji nakon uskrsenja odbiju da žive u skladu s Božjim merilima biće zauvek uništeni, bez nade da budu ponovo uskrsnuti (Otkrivenje 20:14, 15).

 10. Porodica. Živimo u skladu s Božjim merilom da brak treba da bude zajednica jednog muškarca i jedne žene. Preljuba je jedini opravdan razlog za razvod (Matej 19:4-9). Uvereni smo u to da mudrost iz Biblije pomaže porodicama da budu srećne (Efešanima 5:22–6:1).

 11. Obožavanje Boga. Ne koristimo krst, ikone i kipove (Ponovljeni zakoni 4:15-19; 1. Jovanova 5:21). Boga obožavamo na sledeće načine:

 12. Naša organizacija. Organizovani smo u skupštine. Svaku od njih nadgleda po nekoliko starešina. Međutim, te starešine nisu sveštena lica i ne primaju platu za ono što rade (Matej 10:8; 23:8). Ne dajemo desetak, niti sakupljamo priloge na našim sastancima (2. Korinćanima 9:7). Sve naše aktivnosti se finansiraju dobrovoljnim prilozima.

  Vodeće telo je mala grupa zrelih hrišćana koji rade u našem glavnom sedištu. Ono pruža smernice Jehovinim svedocima širom sveta (Matej 24:45).

 13. Jedinstvo. Naša verovanja su ista u celom svetu (1. Korinćanima 1:10). Među nama nema socijalnih, etničkih, rasnih niti klasnih podela (Dela apostolska 10:34, 35; Jakovljeva 2:4). Međutim, to što smo ujedinjeni ne znači da smo izgubili svoj lični identitet. Svaki Jehovin svedok odlučuje za sebe, u skladu sa svojom savešću koju je oblikovao prema biblijskim merilima (Rimljanima 14:1-4; Jevrejima 5:14).

 14. Ponašanje. Trudimo se da sve što radimo bude motivisano ljubavlju prema drugima (Jovan 13:34, 35). Ne radimo ono što Bog ne odobrava. Na primer, ne primamo transfuziju krvi jer je to zloupotreba krvi (Dela apostolska 15:28, 29; Galatima 5:19-21). Miroljubivi smo i ne učestvujemo u ratovima (Matej 5:9; Isaija 2:4). Poštujemo državnu vlast i pridržavamo se zakona dokle god se oni ne kose s Božjim zakonom (Matej 22:21; Dela apostolska 5:29).

 15. Odnos prema drugima. Isus je zapovedio: „Voli svog bližnjeg kao samog sebe.“ Takođe je rekao da hrišćani „nisu deo sveta“ (Matej 22:39; Jovan 17:16). Zato se mi trudimo da „činimo dobro svima“, ali ostajemo potpuno neutralni u političkim pitanjima i ne udružujemo se s drugim religijama (Galatima 6:10; 2. Korinćanima 6:14). Međutim, poštujemo izbor drugih u političkim i verskim pitanjima (Rimljanima 14:12).

Ukoliko imate još pitanja u vezi s verovanjima Jehovinih svedoka, čitajte o nama na našem veb-sajtu, pišite nekoj od naših podružnica, dođite na naš sastanak ili razgovarajte lično s Jehovinim svedocima.

^ odl. 2 Videti knjigu Truth in Translation, strana 165.

^ odl. 6 Zli anđeli su zbačeni s neba, iako se i dalje nalaze u duhovnom području (Otkrivenje 12:7-9).