Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci učestvuju u humanitarnim akcijama?

Da li Jehovini svedoci učestvuju u humanitarnim akcijama?

 Da, Jehovini svedoci često priskaču u pomoć kada se dogodi neka katastrofa. Mi pružamo pomoć i suvernicima i onima koji nisu Svedoci, što je u skladu s biblijskim savetom iz Galatima 6:10: „Činimo dobro svima, a naročito svojoj braći u veri.“ Takođe se trudimo da pružimo emocionalnu i duhovnu utehu, koja je u tim situacijama nastradalima preko potrebna (2. Korinćanima 1:3, 4).

Organizacija

 Nakon katastrofe, starešine iz skupština u pogođenom području nastoje da stupe u kontakt sa svima koji su povezani s tim skupštinama kako bi se uverili da su bezbedni i da bi saznali da li im je potrebna pomoć. Starešine zatim obaveštavaju lokalnu podružnicu Jehovinih svedoka o situaciji na pogođenom području, kao i o pomoći koju su već pružili.

 Ako lokalne skupštine ne mogu da obezbede svu potrebnu pomoć, Vodeće telo Jehovinih svedoka će se pobrinuti da dobiju ono što je neophodno. Oni to rade po uzoru na prve hrišćane koji su brinuli jedni o drugima za vreme gladi (1. Korinćanima 16:1-4). Lokalna podružnica formira Odbore za humanitarnu pomoć koji organizuju i pružaju pomoć. Svedoci iz drugih područja dobrovoljno pomažu tako što stavljaju na raspolaganje svoje vreme i sredstva (Poslovice 17:17).

Finansiranje

 Prilozi koji se šalju u podružnice Jehovinih svedoka koriste se i da bi se pomoglo žrtvama katastrofa (Dela apostolska 11:27-30; 2. Korinćanima 8:13-15). Pošto u ovim humanitarnim akcijama učestvuju dobrovoljci, novac od priloga koristi se isključivo za pomoć žrtvama, a ne za administrativne troškove. Savesno upravljamo svim prilozima (2. Korinćanima 8:20).