Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci veruju u Isusa?

Da li Jehovini svedoci veruju u Isusa?

Da. Verujemo u Isusa, koji je rekao: „Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim preko mene“ (Jovan 14:6). Verujemo da je Isus došao s neba na zemlju i dao svoj savršeni ljudski život kao otkupnu žrtvu (Matej 20:28). Njegova smrt i uskrsenje omogućavaju večni život onima koji veruju u njega (Jovan 3:16). Takođe verujemo da Isus sada vlada kao Kralj Božjeg nebeskog Kraljevstva, koje će uskoro doneti mir celoj nastanjenoj zemlji (Otkrivenje 11:15). Međutim, prihvatamo i sledeće što je Isus rekao: „Otac [je] veći od mene“ (Jovan 14:28). Dakle, ne obožavamo Isusa, jer ne verujemo da je on Svemoćni Bog.