Vrati se na sadržaj

Zašto Jehovini svedoci ne idu u rat?

Zašto Jehovini svedoci ne idu u rat?

Jehovini svedoci ne idu u rat iz sledećih razloga:

  1. Poslušnost Bogu. U Svetom pismu piše da će Božje sluge „prekovati svoje mačeve u raonike“ i da se neće „više učiti ratovanju“ (Isaija 2:4).

  2. Poslušnost Isusu. Isus je rekao apostolu Petru: „Vrati svoj mač na njegovo mesto, jer svi koji se mača hvataju od mača će i poginuti“ (Matej 26:52). Isus je time rekao da njegovi sledbenici neće uzimati oružje niti će učestvovati u ratovima.

    Isusovi sledbenici su poslušni njegovoj zapovesti da ne budu „deo sveta“ tako što su potpuno politički neutralni (Jovan 17:16). Oni ne učestvuju u protestima protiv vojnih akcija niti utiču na odluku drugih da se pridruže vojsci.

  3. Ljubav prema drugima. Isus je svojim učenicima zapovedio da ’vole jedan drugoga‘ (Jovan 13:34, 35). Zbog toga su svi njegovi sledbenici deo međunarodnog bratstva u kom niko nikada neće ratovati protiv svog duhovnog brata ili sestre (1. Jovanova 3:10-12).

  4. Primer prvih hrišćana. Encyclopedia of Religion and War navodi: „Prvi Isusovi sledbenici odbijali su da učestvuju u ratu i služe vojsku“ smatrajući da je takvo postupanje „nespojivo sa Isusovom etikom ljubavi i zapovešću da vole svoje neprijatelje.“ Slično tome, nemački teolog Peter Majnhold je rekao: „Bilo je nepojmljivo da hrišćanin u isto vreme bude i vojnik.“

Doprinos društvu

Jehovini svedoci su korisni članovi društva i ne predstavljaju nikakvu pretnju za bezbednost zemalja u kojima žive. Mi poštujemo vlast u skladu sa sledećim biblijskim zapovestima:

Stoga, poslušni smo zakonu, plaćamo poreze i podržavamo ono što vlasti rade za dobrobit građana.