Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Preuzimanje publikacija – Android

Preuzimanje publikacija – Android

U aplikaciji JW Library dostupno je na stotine knjiga, brošura, traktata i filmova koje možete čitati i gledati i kada niste na internetu.

Sledite ova uputstva da biste preuzeli publikacije:

 Preuzimanje publikacija

Možete preuzeti koliko god želite publikacija i čitati ih ili proučavati i kad niste na internetu.

  • Otvorite meni, dodirnite Publikacije da biste videli spisak publikacija.

  • Dodirnite Jezici da biste videli spisak jezika na kojima su dostupne publikacije. Izaberite jezik. Na vrhu spiska se nalaze jezici koje najčešće koristite. Spisak možete pretraživati i tako što ćete u polje za pretragu upisati jezik.

Postoji nekoliko načina na koje možete pronaći publikaciju u aplikaciji JW Library.

U delu Po vrsti prikazane su publikacije na jeziku koji pretražujete i svrstane su po grupama, kao na primer Knjige, Traktati ili Filmovi. U nekima od njih postoje dodatne opcije za pretraživanje. Na primer, Stražarsku kulu možete pretraživati po godinama, a Filmovi su tematski složeni po kategorijama. Ako želite da se vratite na početak spiska, dodirnite Sve vrste.

U delu Novo prikazane su publikacije koje su nedavno objavljene na jeziku koji pretražujete.

Publikacije koje niste preuzeli označene su oblačićem. Dodirnite publikaciju da biste je preuzeli. Kada je preuzmete na svoj uređaj, oblačić će nestati. Ponovo dodirnite publikaciju da biste počeli sa čitanjem.

U delu Preuzeto prikazane su publikacije koje ste preuzeli na bilo kom jeziku. Taj spisak možete složiti na sledeće načine: Često korišćeno, Retko korišćeno ili Veličina datoteke.

 Brisanje publikacija

Ukoliko vam neka publikacija više nije potrebna ili želite da oslobodite memoriju, možete je obrisati.

Otvorite meni i dodirnite Publikacije, zatim dodirnite vrstu publikacije (na primer, Knjige) da biste videli spisak publikacija. Na publikaciji koju želite da izbrišete dodirnite Više, zatim dodirnite Izbriši.

Ukoliko želite da oslobodite memoriju, možete obrisati publikacije koje retko koristite ili koje su veoma velike. Otvorite meni, dodirnite Publikacije, zatim dodirnite Preuzeto i sortirajte spisak kao Retko korišćeno ili Veličina datoteke. Obrišite publikaciju koja vam više nije potrebna.

 Ažuriranje publikacija

S vremena na vreme, dostupna je nova verzija publikacije koju ste preuzeli.

Ikonica za osvežavanje pojaviće se pored publikacije za koju je dostupna nova verzija. Kad dodirnete publikaciju, dobićete poruku da je možete ažurirati. Dodirnite Preuzmi da biste preuzeli novu verziju, ili dodirnite Kasnije da biste nastavili da čitate verziju koju već imate.

Da biste videli da li su dostupne nove verzije publikacija koje ste preuzeli, dodirnite Publikacije. Ukoliko su dostupne pojaviće se poruka Spremno za ažuriranje. Dodirnite je da biste videli spisak svih publikacija koje još niste ažurirali. Dodirnite publikaciju da biste je ažurirali, ili dodirnite Ažuriraj sve da biste preuzeli sve nove verzije.

Ove opcije su omogućene u februaru 2015, u verziji 1.4 aplikacije JW Library, koja je kompatibilna sa operativnim sistemom Android 2.3 ili novijim verzijama. Ukoliko vam se ne prikazuju ove opcije, pratite uputstva u članku „Uputstva za JW Library za Android“, ispod podnaslova „Najnovije opcije“.