Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Pretraživanje Svetog pisma i publikacija – Windows

Pretraživanje Svetog pisma i publikacija – Windows

Opcija pretrage vam omogućava da pronađete reč ili izraz u Svetom pismu ili nekoj publikaciji.

Sledite ova uputstva prilikom pretraživanja:

 Pretraživanje Svetog pisma

U prevodu Svetog pisma koji trenutno čitate možete tražiti neku reč ili neki izraz.

Dok vam je otvoreno Sveto pismo, dodirnite polje za pretragu, a zatim upišite reč koju želite da pronađete. Dok budete unosili slova, prikazaće vam se ponuđene reči. Dodirnite ponuđenu reč ili taster Enter na tastaturi da biste videli rezultate pretrage.

Najviše citirani prikazuje najčešće korišćene stihove koji odgovaraju pretrazi. Svi stihovi prikazuje sve stihove koji odgovaraju pretrazi i to onim redom kojim se pojavljuju u Svetom pismu. Članci prikazuje odgovarajuće članke iz uvoda ili dodataka u Svetom pismu.

Ukoliko tražite pojam koji se sastoji od više reči, označite kvadratić Nađi tačan izraz da biste videli rezultate koji odgovaraju samo onome što tražite.

 Pretraživanje publikacije

U publikaciji koju trenutno čitate možete tražiti neku reč ili neki izraz.

Dok vam je otvorena neka publikacija, dodirnite polje za pretragu, a zatim upišite reč koju želite da pronađete. Dok budete unosili slova, prikazaće vam se ponuđene reči. Dodirnite ponuđenu reč ili taster Enter na tastaturi da biste videli rezultate pretrage.

Ukoliko tražite pojam koji se sastoji od više reči, označite kvadratić Nađi tačan izraz da biste videli rezultate koji odgovaraju samo onome što tražite.

 Pretraživanje tema

Ukoliko ste preuzeli Insight on the Scriptures na nekom jeziku, možete pretraživati i teme koje ta publikacija sadrži. Ta opcija je dostupna dok čitate bilo koji prevod Svetog pisma ili neku publikaciju.

Dodirnite polje za pretragu, a zatim upišite temu koju želite da pronađete. Dok budete unosili slova, prikazaće vam se sve teme koje odgovaraju pretrazi. Dodirnite temu da biste otvorili članak.

Ove opcije su omogućene u oktobru 2014, u verziji 1.3.4 aplikacije JW Library, koja je kompatibilna sa operativnim sistemom Windows 8.0 ili novijim verzijama. Ukoliko vam se ne prikazuju ove opcije, pratite uputstva u članku „Uputstva za JW Library za Windows“, ispod podnaslova „Najnovije opcije“.