Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

19. PITANJE

O čemu govore različite knjige u Svetom pismu?

HEBREJSKI DEO SVETOG PISMA („STARI ZAVET”)

PETOKNJIŽJE (5 KNJIGA):

Postanak, Izlazak, Levitska, Brojevi, Ponovljeni zakoni

Od stvaranja sveta do osnivanja drevne izraelske nacije

ISTORIJSKE KNJIGE (12 KNJIGA)

Isus Navin, Sudije, Ruta

Ulazak Izraelaca u Obećanu zemlju i događaji koji su potom usledili

1. i 2. Samuilova, 1. i 2. Kraljevima, 1. i 2. Letopisa

Istorija Izraelaca do uništenja Jerusalima

Jezdra, Nemija, Jestira

Istorija Izraelaca nakon povratka iz ropstva u Vavilonu

POETSKE KNJIGE (5 KNJIGA):

Jov, Psalmi, Poslovice, Propovednik, Pesma nad pesmama

Zbirke mudrih saveta, poslovica i pesama

PROROČANSKE KNJIGE (17 KNJIGA):

Isaija, Jeremija, Tužbalice, Jezekilj, Danilo, Osija, Joilo, Amos, Avdija, Jona, Mihej, Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharija, Malahija

Proročanstva koja se tiču Božjeg naroda

GRČKI DEO SVETOG PISMA („NOVI ZAVET”)

JEVANĐELJA (4 KNJIGE):

Matej, Marko, Luka, Jovan

Isusov život i služba

DELA APOSTOLSKA (1 KNJIGA):

Osnivanje hrišćanske skupštine i misionarska služba

POSLANICE (21 KNJIGA):

Rimljanima, 1. i 2. Korinćanima, Galatima, Efešanima, Filipljanima, Kološanima, 1. i 2. Solunjanima

Pisma raznim hrišćanskim skupštinama

1. i 2. Timoteju, Titu, Filimonu

Pisma pojedinim hrišćanima

Jevrejima, Jakovljeva, 1. i 2. Petrova, 1, 2. i 3. Jovanova, Judina

Ostala pisma hrišćanima

OTKRIVENJE (1 KNJIGA):

Proročanske vizije koje je dobio apostol Jovan