Vrati se na sadržaj

Primeri vere – biblijske ličnosti

Ova serija članaka vraća nas u biblijska vremena u kojima su mnogi muškarci i žene pokazali izvanrednu veru u Boga. a Te biblijske ličnosti i njihov dobar primer mogu vam pomoći da izgradite veru u Boga i da mu se približite.

Istoimena serija videa Primeri vere pomoći će vam da se još bolje upoznate s vernim Božjim slugama iz prošlosti.

a Neki detalji navedeni u ovoj seriji članaka ne nalaze se u Bibliji ali su dodati s ciljem da predstavite sebi neka mesta i događaje i da se uživite u priču. Ti detalji su dobro proučeni kako bi bili u skladu sa biblijskim zapisima, kao i sa istorijskim izveštajima i arheološkim otkrićima.

Od stvaranja do Potopa

Avelj — „Iako mrtav, još uvek govori“

Šta možemo naučiti o Avelju i njegovoj veri budući da Biblija pruža malo detalja o njemu?

Enoh — Ugodio je Bogu

Ako na vama leži odgovornost da izdržavate svoju porodicu ili vam nedostaje hrabrosti da budete drugačiji od ostalih, može vam biti od pomoći Enohov primer.

Noje je „hodio sa istinitim Bogom“

S kojim su se izazovima suočili Noje i njegova žena dok su podizali svoje sinove? Kako su pokazali veru time što su gradili arku?

Noje — Bio je sačuvan „sa još sedmoro drugih“

Kako su Noje i njegova porodica preživeli najmračniji period ljudske istorije?

Od Potopa do izlaska iz Egipta

Avram — ’Otac svih koji veruju‘

Kako je Avram pokazao veru? U čemu biste želeli da se ugledate na Avrama?

Sara — Žena izuzetne lepote

U Egiptu, Sara zbog svoje lepote zapada za oko faraonovim knezovima. Možda će vas iznenaditi kako su se događaji dalje odvijali.

Sara — Bog ju je nazvao kneginjom

Zbog čega je ovo ime pristajalo Sari?

Rebeka je bila spremna da pođe

Pored vere, Rebeka je pokazala nekoliko izvanrednih osobina.

Josif — „Čujte kakav sam san usnio“

Josifova porodična situacija pruža važnu pouku današnjim porodicama.

Josif — ’Kako bih mogao da učinim tako veliko zlo?‘

Petefrijeva žena je bila odlučna da zavede Josifa. Kako je on uspeo da se odupre?

Josif — „Zar nije Bog taj koji tumači snove?“

Kako je Josif mogao da protumači san egipatskog faraona, kao i snove njegovog glavnog peharnika i glavnog pekara? Kako je Josif u jednom danu iz zatvora dospeo u kraljevsku palatu?

Josif — „Zar sam ja na mestu Boga?“

Da li je mir u vašoj porodici ikada bio narušen zbog ljubomore, izigranog poverenja ili mržnje? Ako jeste, može vam koristiti ono što se u Bibliji govori o Josifu.

Jov – „Neću odstupiti od besprekornosti svoje!“

Kako nam priča o Jovu može pomoći da prebrodimo teške periode i ispite vere?

Jov – Jehova mu je zacelio rane

Ne postoji bolji način da se suprotstavimo Satani i obradujemo Jehovu od toga da se ugledamo na Jova u njegovoj vernosti.

Marija – „Pevajte Jehovi“!

Proročica Marija je predvodila Izraelke kada su kod Crvenog mora pevale pesmu pobede. Njena života priča je pouka o hrabrosti, veri i poniznosti.

Od izlaska iz Egipta do prvog kralja Izraela

Rava — Ona je „zbog dela bila proglašena pravednom“

Kako nam priča o Ravi pokazuje da u Jehovinim očima niko od nas nije beznačajan? Čemu nas poučava njena vera?

Devora — ’Ustala sam kao majka u Izraelu‘

Šta o veri i hrabrosti učimo iz biblijskog zapisa o Devori?

Ruta — „Kuda ti ideš, ići ću i ja“

Zašto je Ruta napustila porodicu i zavičaj? Koje njene osobine su je učinile dragocenom u Jehovinim očima?

Ruta — „Izuzetna žena“

Zašto je značajan brak između Rute i Voza? Šta od Rute i Nojemine učimo o porodici?

Izlila je srce Bogu u molitvi

Ani je vera u Boga pomogla da se izbori s naizgled nerešivom situacijom.

Samuilo je „rastao pred Jehovom“

Zašto je Samuilovo detinjstvo bilo neobično? Šta je učvrstilo njegovu veru dok je bio u šatoru sastanka?

Samuilo je istrajao uprkos razočaranjima

Svi se suočavamo s poteškoćama i razočaranjima, što može predstavljati izazov za našu veru. Šta možemo naučiti od istrajnog Samuila?

Od prvog kralja Izraela do Isusovog rođenja

Jonatan – „Jehovu ništa ne može sprečiti“

Jonatan i sluga koji mu je nosio oružje napali su naoružanu stražu i ta pobeda je ušla u istoriju.

David — Bitka je Jehovina

Kako je David uspeo da pobedi Golijata? Šta učimo iz toga?

David i Jonatan – Postali su bliski prijatelji

Kako su ova dva čoveka, koji nisu bili istih godina niti su poticali iz istog društvenog sloja, postali tako dobri prijatelji? Kako nam njihovo prijateljstvo može pomoći da i mi steknemo dobre prijatelje?

Avigeja je postupala razborito

Šta možemo da naučimo od Avigeje koja je imala problematičan brak?

Ilija je odbranio veru u pravog Boga

Kako se možemo ugledati na Iliju kada razgovaramo s onima koji se ne slažu s biblijskim učenjima?

Ilija je budno pazio i iščekivao

Kako je Ilija pokazao koliko mu je molitva važna dok je čekao da Jehova ispuni svoje obećanje?

Iliju je utešio njegov Bog

Zbog čega je Ilija postao malodušan i čak poželeo da umre?

Ilija — Nije poklekao pod nepravdom

Da li ste i vi nekad bili žrtva nepravde? Da li čeznete da vidite kako će Bog ispraviti nepravdu? Pročitajte kako nam Ilijin primer može dati snagu.

Ilija – istrajao je do kraja

Ilijin primer vere i istrajnosti može nam pomoći da sačuvamo snažnu veru i kada se suočavamo s problemima.

Jona je učio iz svojih grešaka

Da li razumete Jonin strah od prihvatanja nekog zadatka? Ono što je on doživeo otkriva nam mnogo o Jehovinom strpljenju i milosrđu.

Jona je dobio pouku o milosrđu

Kako nam izveštaj o Joni može pomoći da se iskreno preispitamo?

Jestira se zauzela za Božji narod

Ako želimo da budemo samopožrtvovani poput Jestire, potrebni su nam vera i hrabrost.

Jestira je postupala mudro, hrabro i nesebično

Šta je Jestira nesebično učinila za Jehovu i njegov narod?

Od Isusovog rođenja do smrti apostola

Marija — „Evo Jehovine robinje!“

Šta Marijine reči upućene anđelu Gavrilu otkrivaju o njenoj veru? Koje je još osobine pokazala?

Marija je čuvala te reči u svom srcu

Događaji u Vitlejemu ojačali su Marijinu veru u Jehovina obećanja.

Marija — Podnela je najbolniji udarac

Ono što je doživela Marija, Isusova majka, može nam pomoći ako smo izgubili voljenu osobu.

Josif je brinuo o svojoj porodici i verno služio Bogu

Kako je Josif zaštitio svoju porodicu? Zašto je odveo Mariju i Isusa u Egipat?

Marta — „Ja verujem“

Kako je Marta pokazala izvanrednu veru čak i kad je bila u žalosti?

Marija Magdalena – „Videla sam Gospoda!“

Ova verna žena je imala čast da ostalim Isusovim učenicima javi dobru vest o Isusovom uskrsenju.

Petar se borio sa strahom i sumnjom

Sumnje su snažne i mogu potpuno obuzeti osobu. Ali Petar je savladao svoje strahove i sumnje i nastavio je da sledi Isusa.

Ispiti nisu oslabili Petrovu vernost

Kako su Petru vera i odanost Isusu pomogli da prihvati ukor koji mu je uputio Isus?

Naučio je da oprašta

Šta je Isus poučio Petra o opraštanju? Kako je Isus dokazao da je oprostio Petru?

Timotej — „Moje voljeno i verno dete u Gospodu“

Šta je pomoglo Timoteju da od stidljivog dečaka postane zreo hrišćanski nadglednik?