Razne teme

U ovoj seriji članaka nalaze se razne teme i u njoj možete naći mnoge članke objavljene na početnoj stranici veb-sajta jw.org. Ovi članci i video-sadržaji mogu vam pomoći da se uverite koliko su biblijski saveti korisni u svakodnevnom životu.

BDITE!

Porast kriminala i nasilja širom sveta – šta o tome kaže Biblija

Saznajte zašto danas ima toliko kriminala i nasilja.

BDITE!

Gde je nestala pristojnost – šta o tome kaže Biblija

Pristojnost je danas pala na najniže grane. Biblija govori o tome zašto je to tako i pruža pouzdane savete kada je reč o pristojnom govoru i ponašanju.

Otkriven davno izgubljeni prevod Biblije

Pogledajte zaniljivu priču o tome kako je jedan izuzetno značajan prevod Biblije izgubljen, a zatim pronađen više od 200 godina kasnije.

Bezbednost žena – gledište Biblije

Bogu je stalo do toga da žene budu bezbedne. Saznaj kako možeš biti sigurna u to da on brine za tebe i kako će rešiti problem nasilja nad ženama.

BDITE!

Kada će sukobi prestati – šta o tome kaže Biblija

Uskoro će doći kraj svim ratovima. Biblija objašnjava kako će se to desiti.

Pomaganje drugima kao lek protiv usamljenosti – šta o tome kaže Biblija

Saznajte kako pomaganjem drugima u stvari pomažete sebi.

SEĆANJE NA HRISTOVU SMRT

Isus Hrist će okončati kriminal

Kako možemo pokazati da smo zahvalni za sve što je Isus uradio i što će uraditi za nas?

SEĆANJE NA HRISTOVU SMRT

Isus Hrist će okončati siromaštvo

Kako možemo pokazati da smo zahvalni za sve što je Isus uradio i što će uraditi za nas?

SEĆANJE NA HRISTOVU SMRT

Isus Hrist će okončati ratove

Kako možemo pokazati da smo zahvalni za sve što je Isus uradio i što će uraditi za nas?

BDITE!

Bilioni se troše na rat – koja je prava cena?

Svetski resursi se uskoro više neće trošiti na ratovanje, ali za to neće biti zaslužni ljudi. Saznajte ko će ljudima nadoknaditi svu štetu koju su im ratovi naneli.

Prijateljstvo kao lek protiv usamljenosti – kako Biblija može pomoći

Saznajte koja vam dva biblijska načela mogu pomoći da dobijete bitku protiv usamljenosti.

BDITE!

Ljudi sve manje veruju političarima – šta o tome kaže Biblija

Biblija nas podstiče da budemo oprezni u vezi s tim kome ćemo verovati i ukazuje na jedino pouzdano rešenje za bolju budućnost.

BDITE!

Da li je svetski rat neizbežan – šta o tome kaže Biblija

Biblija je prorekla da će se danas širom sveta voditi ratovi, ali je prorekla i kako će svi ratovi biti zauvek okončani.

Kako Bog brine o gluvima

Širom sveta, gluvim ljudima koristi obrazovanje koje Bog pruža. Saznajte kako.

Usamljenost pogađa sve više ljudi – šta o tome kaže Biblija

Saznajte šta usamljenima može pomoći da se osećaju bolje.

BDITE!

Potraga za nadom u 2024. – šta o tome kaže Biblija

Biblija vam može pomoći da već sada bolje živite i da s optimizmom gledate na budućnost.

BDITE!

2023: godina brigâ – šta o tome kaže Biblija

Biblija objašnjava šta stoji iza događaja tokom 2023.

Epidemija usamljenosti – ima li rešenja

Pogledajte dva biblijska načela koja vam mogu pomoći da se izborite sa usamljenošću.

BDITE!

Zašto ima toliko mržnje – šta o tome kaže Biblija

Saznajte na šta ukazuje sve veća mržnja u svetu i kako će Bog ukloniti i poslednji trag mržnje.

Šta Biblija kaže o globalnoj krizi s vodom?

Božje Kraljevstvo će učiniti ono što ljudske vlasti nisu u stanju da urade – u korenu će rešiti problem s vodom.

BDITE!

Zašto ljudi ne mogu ostvariti mir – šta o tome kaže Biblija

Saznajte tri razloga zašto ljudi nisu u stanju da okončaju ratove.

Potraga Ulriha Cvinglija za biblijskom istinom

U 16. veku, Cvingli je razumeo mnoga biblijska učenja i pomagao je ljudima da ih prihvate. Šta možemo naučiti iz njegovog života i onoga u šta je verovao?

BDITE!

Ko će spasti civile – šta o tome kaže Biblija

U Bibliji je prorečeno da će Bog prekinuti „ratove po celoj zemlji“. Kako će on to uraditi?

BDITE!

Da li će Armagedon početi u Izraelu – šta o tome kaže Biblija

Odgovor možemo dobiti ako uzmemo u obzir ono što knjiga Otkrivenje kaže o Armagedonu.

Da li je istina prestala da bude važna?

Biblija pomaže čoveku da dođe do istine u ovom postistinskom svetu.

Ekonomski problemi – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Da li ste znali da Biblija govori o jednoj vlasti koja će rešiti sve ekonomske probleme, uključujući i nejednakost?

Korupcija – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Pogledajte šta će vladar Božjeg Kraljevstva učiniti povodom korupcije.

Ekološki problemi – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Saznajte šta će Božje Kraljevstvo preduzeti povodom ekoloških problema.

Zdravlje – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Saznajte šta će Božje Kraljevstvo učiniti za naše zdravlje.

Ratovi – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Saznajte kako će Božje Kraljevstvo doneti ljudima pravi mir i sigurnost.

Šta Biblija kaže o nestašici hrane?

Iako nas je Bog upozorio da će doći do toga, on nije odgovoran za to.

Veganstvo – šta o tome kaže Biblija

Saznajte da li veganstvo kao način života može doneti bolju budućnost.

BDITE!

Neviđene poplave – šta o tome kaže Biblija

Saznajte šta znači to što širom sveta ima neviđenih poplava.

BDITE!

Globalna kriza sa hranom izazvana ratom i klimatskim promenama – šta o tome kaže Biblija

Biblija nam pruža savete kako da se izborimo sa problemima, ali i nadu da će biti bolje.

BDITE!

Leto 2023. obeleženo globalnim toplotnim talasom – šta o tome kaže Biblija

Biblija otkriva da Bog neće dozvoliti da ljudi unište zemlju.

Kako nam Biblija pomaže da budemo tolerantni

Pogledajte kako Biblija podstiče ljude da žive u miru i poštuju jedni druge.

BDITE!

Vodeći stručnjaci na polju zdravlja upozoravaju na uticaj društvenih mreža na mlade – šta o tome kaže Biblija

Saznajte koja tri biblijska načela mogu pomoći roditeljima da zaštite decu.

BDITE!

Potrošnja na naoružanje premašuje rekordnih 2 biliona evra – šta o tome kaže Biblija

Biblija je prorekla da će se svetske sile boriti za prevlast i pri tome trošiti ogromne svote novca.

Jevanđelja po Mateju i Jovanu objavljena na nemačkom znakovnom jeziku

Dana 18. decembra 2021, objavljena su Jevanđelja po Mateju i Jovanu na nemačkom znakovnom jeziku. Ovo je prvi put da su neke biblijske knjige u celosti prevedene na ovaj jezik.

BDITE!

Veštačka inteligencija – da li od nje ima više koristi ili štete? Šta o tome kaže Biblija?

Biblija pokazuje zašto ljudi ne mogu garantovati da će njihova tehnološka dostignuća isključivo biti od koristi za ljude.

Kako vam Isusova žrtva može koristiti

Koje dve važne stvari nam je Isus rekao da moramo raditi da bismo imali koristi od toga što je umro za nas?

BDITE!

Druga godina rata u Ukrajini – kakvu nadu pruža Biblija?

Saznajte biblijsko obećanje o okončanju svih ratova.

BDITE!

Sve češći problem sa mentalnim zdravljem tinejdžera – šta o tome kaže Biblija

Biblija pruža konkretnu pomoć tinejdžerima koji prolaze kroz neki težak period.

BDITE!

Razorni zemljotresi u Turskoj i Siriji – šta o tome kaže Biblija

Biblija pruža utehu i nadu onima koji su pogođeni zemljotresima u Turskoj i Siriji.

BDITE!

Sat sudnjeg dana nikad bliže ponoći – šta o tome kaže Biblija

Iako Biblija govori o tome da će doći kraj, ona nam pruža razloge za optimizam.

BDITE!

Jehovini svedoci među žrtvama Holokausta – šta o tome kaže Biblija

Mnogi se plaše da bi se Holokaust mogao ponoviti.

BDITE!

Da li je rasna jednakost samo san – šta o tome kaže Biblija

Milioni ljudi iz Biblije uče kako da se s drugima ophode s poštovanjem i da uvažavaju njihovo dostojanstvo.

BDITE!

Zašto politika deli ljude – šta o tome kaže Biblija

Politika deli ljude širom sveta. Biblija ukazuje na rešenje problema – vlast na čijem je čelu neko ko može da ujedini sve ljude.

BDITE!

Zašto možemo biti optimisti u 2023. – šta o tome kaže Biblija

Mnogi su puni optimizma na početku nove godine. Biblija nam pomaže da sačuvamo optimizam.

BDITE!

2022: burna godina – šta o tome kaže Biblija

Jedino Biblija objašnjava pravo značenje nedavnih događaja.

BDITE!

Može li Svetsko prvenstvo zaista ujediniti svet – šta o tome kaže Biblija

Na Svetskom prvenstvu akcenat nije bio samo na fudbalu.

Dva prevodioca koja su vratila Božje ime u Novi zavet

Zašto je Božje ime trebalo da se vrati u Bibliju? Da li je to uopšte bitno?

Uteha za ožalošćene

Kad izgubimo prijatelja ili člana porodice, možda mislimo da niko ne može da razume naš bol. Ali Bog nas razume i želi da nam pomogne.

BDITE!

Ko bi bio dobar vođa – šta o tome kaže Biblija

Čak i najsposobniji ljudi imaju svoje granice, ali postoji jedan Vođa koji nas nikada neće izneveriti.

BDITE!

Političari upozoravaju na Armagedon – šta o tome kaže Biblija

Da li će korišćenje nuklearnog oružja izazvati Armagedon?

BDITE!

Nezapamćene suše – šta o tome kaže Biblija

Može li ovaj globalan problem biti rešen? Ima li nade da će u budućnosti biti bolje?

BDITE!

Da li hrišćani smeju da ratuju – šta o tome kaže Biblija

Da li oni koji učestvuju u ratovima mogu za sebe da kažu da su Hristovi sledbenici?

BDITE!

Rekordne temperature širom sveta – šta o tome kaže Biblija

Da li će naša planeta postati nepodobna za život?

BDITE!

Pucnjave koje šokiraju svet – šta o tome kaže Biblija

Ima li nade da će takvom nasilju doći kraj?

BDITE!

Uništavanje zemlje – šta o tome kaže Biblija

Jedan biblijski stih otkriva tri stvari kad je reč o ekološkim problemima zbog kojih je opstanak planete ugrožen.

BDITE!

Rast inflacije u svetu – šta o tome kaže Biblija

Šta je uzrok ekonomske nestabilnosti? Kako nam Biblija može pomoći u ovim teškim vremenima?

BDITE!

Pucnjave u školama – šta o tome kaže Biblija

Zašto se dešavaju ovakve tragedije? Da li će nasilju ikada doći kraj?

BDITE!

Rat u Ukrajini doprinosi globalnoj krizi sa hranom

Biblija je prorekla da će se ovakve krize sa hranom dešavati u naše vreme. U njoj se nalaze i saveti kako da se nosimo sa takvim problemima.

BDITE!

Pandemija odnela 6 miliona života – šta o tome kaže Biblija

Biblija je prorekla smrtonosne bolesti, ali i pruža utehu onima koji su pogođeni njima i otkriva trajno rešenje tog problema.

Da li je Biblija prorekla snažne zemljotrese?

Pročitajte nešto o snažnim zemljotresima koji su se dogodili u proteklih nekoliko godina i saznajte kako je to povezano s biblijskim proročanstvima i našom budućnošću.

Da li će korumpiranim vlastima ikada doći kraj?

Pogledajte tri dokaza da postoji vlast koja nikada neće postati korumpirana.

BDITE!

Klanjanje ikonama i kipovima – šta o tome kaže Biblija

Šta Bog misli o korišćenju ikona i kipova?

BDITE!

Religija i rat u Ukrajini – šta o tome kaže Biblija

Verske vođe obe zaraćene strane koriste svoj uticaj potpuno drugačije od onoga što je Isus govorio svojim sledbenicima.

BDITE!

Izbeglička kriza – milioni napuštaju Ukrajinu

Biblija otkriva koji su pravi uzroci i šta je jedino trajno rešenje.

Napad Rusije na Ukrajinu

Saznajte pravo značenje ovakvih događaj

Odvikavanje od droge – može li Biblija pomoći?

Četiri koraka ka savladavanju zavisnosti.

Da li će planeta preživeti klimatske promene – šta kaže Sveto pismo?

Da li je Stvoritelju stalo do naše planete i do nas koji živimo na njoj?

Da li će nam se život vratiti u normalu? Kako nam Biblija može pomoći da se prilagodimo životu nakon pandemije?

Šest biblijskih načela nam mogu pomoći da realno gledamo na budućnost i da se izborimo sa svim što nam donese.

Da li religija treba da se meša u politiku?

Mnogi ljudi širom sveta koji tvrde da su sledbenici Isusa Hrista duboko su umešani u politiku. Da li je to u redu?

Da li je moguće ostvariti pravedan ekonomski sistem?

Postoji jedna vlast koja će rešiti sve probleme s kojima se svet suočava, uključujući siromaštvo i ekonomsku nesigurnost.

Ekstremni vremenski uslovi – da li vam Sveto pismo može pomoći da se izborite s njima?

Saveti iz Svetog pisma mogu vam pomoći pre, tokom i posle neke prirodne katastrofe.

Da li će terorizmu ikada doći kraj?

Strah i nasilje će uskoro biti stvar prošlosti. Dok se to ne desi, dve stvari o kojima govori Sveto pismo mogu pomoći ljudima da se izbore sa traumama od terorizma.

Da li se ovaj svet bliži kraju? Šta je apokalipsa?

Iako Sveto pismo kaže da će zemlja zauvek postojati, jedan svet će ipak doći svome kraju.

Zaštitite se od dezinformacija

Sve je više obmanjujućih vesti, lažnih informacija i teorija zavere koje nam mogu naškoditi.

Kad umre neko koga ste mnogo voleli

Pogledajte neke praktične savete koji vam mogu pomoći da se izborite s tugom.

Da li su biblijska moralna merila zastarela?

Pogledajte dva razloga zbog kojih su biblijska moralna merila toliko vredna.

Kako brige držati pod kontrolom

Koji vam praktični saveti i biblijski stihovi mogu pomoći da ne budete previše zabrinuti?

Prava nada u bolje sutra

Zašto se obećanja zabeležena u Svetom pismu razlikuju od ljudskih obećanja i predviđanja?

Da li je religija samo još jedan biznis?

U nekim crkvama većina onih koji dolaze su siromašni dok je propovednik izuzetno bogat.

Sedam saveta za bezbednu i zdravu ishranu

Život je dar i kada brinemo o svom zdravlju i o zdravlju svoje porodice, pokazujemo da ga cenimo. Ovaj članak sadrži neke predloge o tome.

Ko će spasti našu planetu?

Prema nekim stručnjacima za životnu sredinu, ljudi svojim aktivnostima kao nikada ranije ozbiljno narušavaju biodiverzitet i dovode do toga da su mnoge vrste pred izumiranjem.

Šta da radiš kad se pojavi zaraza?

Šta ti može pomoći da se fizički, emocionalno i duhovno održiš na nogama kad izbije zaraza?

Anksioznost kod muškaraca – kako Biblija može pomoći

U ovim teškim vremenima sve više ljudi se bori sa anksioznošću. Ako se i vi suočavate s tim problemom, da li vam Biblija može pomoći?

Da li ste se umorili od pandemije?

Ako ne pazimo, s vremenom bismo mogli izgubiti volju da se pridržavamo mera zaštite protiv širenja koronavirusa.

Hoće li ikada biti pravde za sve ljude

Biblija kaže da istinska pravda dolazi od Boga, koji istinski ceni svačiji život.

Revidirani biblijski prevod Novi svet na španskom

Kako su prevodioci uspeli da prevedu Bibliju na jezik koji se govori širom sveta i čije reči često imaju više značenja?

Kako se suočiti sa iznenadnom bolešću

Koji biblijski saveti vam mogu pomoći ako vam se zdravstveno stanje iznenada pogorša?

Kako živeti s manje novca

Iako neočekivani gubitak prihoda može biti izvor velikog stresa, praktični saveti zasnovani na mudrosti koja se nalazi u Bibliji mogu vam pomoći da živite s manje novca.

Kako biti umeren u konzumiranju alkohola?

Pet korisnih saveta koji vam mogu pomoći da budete umereni u piću, čak i u stresnim vremenima.

Pomoć žrtvama porodičnog nasilja

Znajte da niste krivi i da niste sami.

Kako podneti izolaciju

Kada se osećate kao da ste izolovani od čitavog sveta, možda izgleda da je nemoguće pronaći nadu, sreću i zadovoljstvo, ali ipak nije.

Da li je Jovan Krstitelj stvarno postojao?

Istoričar iz prvog veka Josif smatrao je da je Jovan Krstitelj stvarna osoba, a ta činjenica sigurno znači i nama danas.

Drevni zapisi potvrđuju lokaciju jednog izraelskog plemena

Samarijski ostrakon potvrđuje istorijske podatke koji se nalaze u Bibliji.

Značaj pečata u drevno doba

Od kakvog su značaja pečati bili u prošlosti i za šta su ih kraljevi i zvaničnici koristili?

Da li je tačno ono što Sveto pismo kaže o Jevrejima izgnanim u Vavilon?

Da li svetovni izvori potvrđuju da su Jevreji u izgnanstvu u Vavilonu živeli u uslovima koje je Bog prorekao?

Drevni egipatski reljef potvrđuje istinitost jednog događaja iz Biblije

Saznajte kako jedan drevni egipatski zidni reljef potvrđuje verodostojnost Biblije.

Božji zakoni o higijeni daleko ispred svog vremena

Drevni izraelski narod je bio zaštićen od mnogih zaraznih bolesti zahvaljujući tome što se držao Božjih zakona o higijeni, koji su bili daleko ispred svog vremena.

Anemija – uzroci, simptomi i lečenje

Šta je anemija? Može li se sprečiti ili lečiti?

Arheološko otkriće potvrđuje postojanje kralja Davida

Neki kritičari kažu da je David samo ličnost koju je narod izmislio. Šta kaže arheologija?

Drevni rukopis podupire upotrebu Božjeg imena

Pogledajte dokaz koji potvrđuje da Božje ime treba da se nalazi u „Novom zavetu“.

Raspored za čitanje Biblije

Ovaj raspored je idealan za one koji žele da čitaju Bibliju svakog dana, da je pročitaju za godinu dana, koji žele da čitaju o određenim istorijskim događajima, kao i za one koji je prvi put čitaju.

Kako je život nastao?

Činjenica je da mnogi obrazovani ljudi, pa čak i neki naučnici, dovode u pitanje teoriju evolucije.

Kako u Bibliji pronaći neki stih

Na ovom spisku se nalazi 66 biblijskih knjiga po redu po kom se one pojavljuju u najvećem broju prevoda. Nakon naziva knjige navodi se broj poglavlja, a zatim broj stiha.

Cenili su Bibliju

Vilijam Tindejl i Migel Serveto bili su među onima koji su uprkos protivljenju i pretnjama smrću rizikovali svoj život i ugled kako bi branili biblijsku istinu.

Insert iz filma Cenili su Bibliju (Vilijam Tindejl)

Njegov rad je bio prožet ljubavlju prema Bibliji i on je značajan i za nas danas.

BDITE!

BDITE!

Porast kriminala i nasilja širom sveta – šta o tome kaže Biblija

Saznajte zašto danas ima toliko kriminala i nasilja.

BDITE!

Gde je nestala pristojnost – šta o tome kaže Biblija

Pristojnost je danas pala na najniže grane. Biblija govori o tome zašto je to tako i pruža pouzdane savete kada je reč o pristojnom govoru i ponašanju.

BDITE!

Bilioni se troše na rat – koja je prava cena?

Svetski resursi se uskoro više neće trošiti na ratovanje, ali za to neće biti zaslužni ljudi. Saznajte ko će ljudima nadoknaditi svu štetu koju su im ratovi naneli.

BDITE!

Ljudi sve manje veruju političarima – šta o tome kaže Biblija

Biblija nas podstiče da budemo oprezni u vezi s tim kome ćemo verovati i ukazuje na jedino pouzdano rešenje za bolju budućnost.

BDITE!

Da li je svetski rat neizbežan – šta o tome kaže Biblija

Biblija je prorekla da će se danas širom sveta voditi ratovi, ali je prorekla i kako će svi ratovi biti zauvek okončani.

BDITE!

Potraga za nadom u 2024. – šta o tome kaže Biblija

Biblija vam može pomoći da već sada bolje živite i da s optimizmom gledate na budućnost.

BDITE!

2023: godina brigâ – šta o tome kaže Biblija

Biblija objašnjava šta stoji iza događaja tokom 2023.

BDITE!

Zašto ima toliko mržnje – šta o tome kaže Biblija

Saznajte na šta ukazuje sve veća mržnja u svetu i kako će Bog ukloniti i poslednji trag mržnje.

BDITE!

Zašto ljudi ne mogu ostvariti mir – šta o tome kaže Biblija

Saznajte tri razloga zašto ljudi nisu u stanju da okončaju ratove.

BDITE!

Ko će spasti civile – šta o tome kaže Biblija

U Bibliji je prorečeno da će Bog prekinuti „ratove po celoj zemlji“. Kako će on to uraditi?

BDITE!

Da li će Armagedon početi u Izraelu – šta o tome kaže Biblija

Odgovor možemo dobiti ako uzmemo u obzir ono što knjiga Otkrivenje kaže o Armagedonu.

BDITE!

Neviđene poplave – šta o tome kaže Biblija

Saznajte šta znači to što širom sveta ima neviđenih poplava.

BDITE!

Globalna kriza sa hranom izazvana ratom i klimatskim promenama – šta o tome kaže Biblija

Biblija nam pruža savete kako da se izborimo sa problemima, ali i nadu da će biti bolje.

BDITE!

Leto 2023. obeleženo globalnim toplotnim talasom – šta o tome kaže Biblija

Biblija otkriva da Bog neće dozvoliti da ljudi unište zemlju.

BDITE!

Vodeći stručnjaci na polju zdravlja upozoravaju na uticaj društvenih mreža na mlade – šta o tome kaže Biblija

Saznajte koja tri biblijska načela mogu pomoći roditeljima da zaštite decu.

BDITE!

Potrošnja na naoružanje premašuje rekordnih 2 biliona evra – šta o tome kaže Biblija

Biblija je prorekla da će se svetske sile boriti za prevlast i pri tome trošiti ogromne svote novca.

BDITE!

Veštačka inteligencija – da li od nje ima više koristi ili štete? Šta o tome kaže Biblija?

Biblija pokazuje zašto ljudi ne mogu garantovati da će njihova tehnološka dostignuća isključivo biti od koristi za ljude.

BDITE!

Druga godina rata u Ukrajini – kakvu nadu pruža Biblija?

Saznajte biblijsko obećanje o okončanju svih ratova.

BDITE!

Sve češći problem sa mentalnim zdravljem tinejdžera – šta o tome kaže Biblija

Biblija pruža konkretnu pomoć tinejdžerima koji prolaze kroz neki težak period.

BDITE!

Razorni zemljotresi u Turskoj i Siriji – šta o tome kaže Biblija

Biblija pruža utehu i nadu onima koji su pogođeni zemljotresima u Turskoj i Siriji.

BDITE!

Sat sudnjeg dana nikad bliže ponoći – šta o tome kaže Biblija

Iako Biblija govori o tome da će doći kraj, ona nam pruža razloge za optimizam.

BDITE!

Jehovini svedoci među žrtvama Holokausta – šta o tome kaže Biblija

Mnogi se plaše da bi se Holokaust mogao ponoviti.

BDITE!

Da li je rasna jednakost samo san – šta o tome kaže Biblija

Milioni ljudi iz Biblije uče kako da se s drugima ophode s poštovanjem i da uvažavaju njihovo dostojanstvo.

BDITE!

Zašto politika deli ljude – šta o tome kaže Biblija

Politika deli ljude širom sveta. Biblija ukazuje na rešenje problema – vlast na čijem je čelu neko ko može da ujedini sve ljude.

BDITE!

Zašto možemo biti optimisti u 2023. – šta o tome kaže Biblija

Mnogi su puni optimizma na početku nove godine. Biblija nam pomaže da sačuvamo optimizam.

BDITE!

2022: burna godina – šta o tome kaže Biblija

Jedino Biblija objašnjava pravo značenje nedavnih događaja.

BDITE!

Može li Svetsko prvenstvo zaista ujediniti svet – šta o tome kaže Biblija

Na Svetskom prvenstvu akcenat nije bio samo na fudbalu.

BDITE!

Ko bi bio dobar vođa – šta o tome kaže Biblija

Čak i najsposobniji ljudi imaju svoje granice, ali postoji jedan Vođa koji nas nikada neće izneveriti.

BDITE!

Političari upozoravaju na Armagedon – šta o tome kaže Biblija

Da li će korišćenje nuklearnog oružja izazvati Armagedon?

BDITE!

Nezapamćene suše – šta o tome kaže Biblija

Može li ovaj globalan problem biti rešen? Ima li nade da će u budućnosti biti bolje?

BDITE!

Da li hrišćani smeju da ratuju – šta o tome kaže Biblija

Da li oni koji učestvuju u ratovima mogu za sebe da kažu da su Hristovi sledbenici?

BDITE!

Rekordne temperature širom sveta – šta o tome kaže Biblija

Da li će naša planeta postati nepodobna za život?

BDITE!

Pucnjave koje šokiraju svet – šta o tome kaže Biblija

Ima li nade da će takvom nasilju doći kraj?

BDITE!

Uništavanje zemlje – šta o tome kaže Biblija

Jedan biblijski stih otkriva tri stvari kad je reč o ekološkim problemima zbog kojih je opstanak planete ugrožen.

BDITE!

Rast inflacije u svetu – šta o tome kaže Biblija

Šta je uzrok ekonomske nestabilnosti? Kako nam Biblija može pomoći u ovim teškim vremenima?

BDITE!

Pucnjave u školama – šta o tome kaže Biblija

Zašto se dešavaju ovakve tragedije? Da li će nasilju ikada doći kraj?

BDITE!

Rat u Ukrajini doprinosi globalnoj krizi sa hranom

Biblija je prorekla da će se ovakve krize sa hranom dešavati u naše vreme. U njoj se nalaze i saveti kako da se nosimo sa takvim problemima.

BDITE!

Pandemija odnela 6 miliona života – šta o tome kaže Biblija

Biblija je prorekla smrtonosne bolesti, ali i pruža utehu onima koji su pogođeni njima i otkriva trajno rešenje tog problema.

BDITE!

Klanjanje ikonama i kipovima – šta o tome kaže Biblija

Šta Bog misli o korišćenju ikona i kipova?

BDITE!

Religija i rat u Ukrajini – šta o tome kaže Biblija

Verske vođe obe zaraćene strane koriste svoj uticaj potpuno drugačije od onoga što je Isus govorio svojim sledbenicima.

BDITE!

Izbeglička kriza – milioni napuštaju Ukrajinu

Biblija otkriva koji su pravi uzroci i šta je jedino trajno rešenje.

Napad Rusije na Ukrajinu

Saznajte pravo značenje ovakvih događaj

NASLOVNA STRANA

Bezbednost žena – gledište Biblije

Bogu je stalo do toga da žene budu bezbedne. Saznaj kako možeš biti sigurna u to da on brine za tebe i kako će rešiti problem nasilja nad ženama.

BDITE!

Kada će sukobi prestati – šta o tome kaže Biblija

Uskoro će doći kraj svim ratovima. Biblija objašnjava kako će se to desiti.

Pomaganje drugima kao lek protiv usamljenosti – šta o tome kaže Biblija

Saznajte kako pomaganjem drugima u stvari pomažete sebi.

SEĆANJE NA HRISTOVU SMRT

Isus Hrist će okončati kriminal

Kako možemo pokazati da smo zahvalni za sve što je Isus uradio i što će uraditi za nas?

SEĆANJE NA HRISTOVU SMRT

Isus Hrist će okončati siromaštvo

Kako možemo pokazati da smo zahvalni za sve što je Isus uradio i što će uraditi za nas?

SEĆANJE NA HRISTOVU SMRT

Isus Hrist će okončati ratove

Kako možemo pokazati da smo zahvalni za sve što je Isus uradio i što će uraditi za nas?

Prijateljstvo kao lek protiv usamljenosti – kako Biblija može pomoći

Saznajte koja vam dva biblijska načela mogu pomoći da dobijete bitku protiv usamljenosti.

Kako Bog brine o gluvima

Širom sveta, gluvim ljudima koristi obrazovanje koje Bog pruža. Saznajte kako.

Usamljenost pogađa sve više ljudi – šta o tome kaže Biblija

Saznajte šta usamljenima može pomoći da se osećaju bolje.

Epidemija usamljenosti – ima li rešenja

Pogledajte dva biblijska načela koja vam mogu pomoći da se izborite sa usamljenošću.

Šta Biblija kaže o globalnoj krizi s vodom?

Božje Kraljevstvo će učiniti ono što ljudske vlasti nisu u stanju da urade – u korenu će rešiti problem s vodom.

Da li je istina prestala da bude važna?

Biblija pomaže čoveku da dođe do istine u ovom postistinskom svetu.

Ekonomski problemi – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Da li ste znali da Biblija govori o jednoj vlasti koja će rešiti sve ekonomske probleme, uključujući i nejednakost?

Korupcija – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Pogledajte šta će vladar Božjeg Kraljevstva učiniti povodom korupcije.

Ekološki problemi – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Saznajte šta će Božje Kraljevstvo preduzeti povodom ekoloških problema.

Zdravlje – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Saznajte šta će Božje Kraljevstvo učiniti za naše zdravlje.

Ratovi – šta će Božje Kraljevstvo preduzeti?

Saznajte kako će Božje Kraljevstvo doneti ljudima pravi mir i sigurnost.

Šta Biblija kaže o nestašici hrane?

Iako nas je Bog upozorio da će doći do toga, on nije odgovoran za to.

Veganstvo – šta o tome kaže Biblija

Saznajte da li veganstvo kao način života može doneti bolju budućnost.

Kako nam Biblija pomaže da budemo tolerantni

Pogledajte kako Biblija podstiče ljude da žive u miru i poštuju jedni druge.

Da li je Biblija prorekla snažne zemljotrese?

Pročitajte nešto o snažnim zemljotresima koji su se dogodili u proteklih nekoliko godina i saznajte kako je to povezano s biblijskim proročanstvima i našom budućnošću.

Da li će korumpiranim vlastima ikada doći kraj?

Pogledajte tri dokaza da postoji vlast koja nikada neće postati korumpirana.

Odvikavanje od droge – može li Biblija pomoći?

Četiri koraka ka savladavanju zavisnosti.

Da li će planeta preživeti klimatske promene – šta kaže Sveto pismo?

Da li je Stvoritelju stalo do naše planete i do nas koji živimo na njoj?

Da li će nam se život vratiti u normalu? Kako nam Biblija može pomoći da se prilagodimo životu nakon pandemije?

Šest biblijskih načela nam mogu pomoći da realno gledamo na budućnost i da se izborimo sa svim što nam donese.

Da li religija treba da se meša u politiku?

Mnogi ljudi širom sveta koji tvrde da su sledbenici Isusa Hrista duboko su umešani u politiku. Da li je to u redu?

Da li je moguće ostvariti pravedan ekonomski sistem?

Postoji jedna vlast koja će rešiti sve probleme s kojima se svet suočava, uključujući siromaštvo i ekonomsku nesigurnost.

Ekstremni vremenski uslovi – da li vam Sveto pismo može pomoći da se izborite s njima?

Saveti iz Svetog pisma mogu vam pomoći pre, tokom i posle neke prirodne katastrofe.

Da li će terorizmu ikada doći kraj?

Strah i nasilje će uskoro biti stvar prošlosti. Dok se to ne desi, dve stvari o kojima govori Sveto pismo mogu pomoći ljudima da se izbore sa traumama od terorizma.

Da li se ovaj svet bliži kraju? Šta je apokalipsa?

Iako Sveto pismo kaže da će zemlja zauvek postojati, jedan svet će ipak doći svome kraju.

Zaštitite se od dezinformacija

Sve je više obmanjujućih vesti, lažnih informacija i teorija zavere koje nam mogu naškoditi.

Da li su biblijska moralna merila zastarela?

Pogledajte dva razloga zbog kojih su biblijska moralna merila toliko vredna.

Kako brige držati pod kontrolom

Koji vam praktični saveti i biblijski stihovi mogu pomoći da ne budete previše zabrinuti?

Prava nada u bolje sutra

Zašto se obećanja zabeležena u Svetom pismu razlikuju od ljudskih obećanja i predviđanja?

Da li je religija samo još jedan biznis?

U nekim crkvama većina onih koji dolaze su siromašni dok je propovednik izuzetno bogat.

Ko će spasti našu planetu?

Prema nekim stručnjacima za životnu sredinu, ljudi svojim aktivnostima kao nikada ranije ozbiljno narušavaju biodiverzitet i dovode do toga da su mnoge vrste pred izumiranjem.

Anksioznost kod muškaraca – kako Biblija može pomoći

U ovim teškim vremenima sve više ljudi se bori sa anksioznošću. Ako se i vi suočavate s tim problemom, da li vam Biblija može pomoći?

Da li ste se umorili od pandemije?

Ako ne pazimo, s vremenom bismo mogli izgubiti volju da se pridržavamo mera zaštite protiv širenja koronavirusa.

Hoće li ikada biti pravde za sve ljude

Biblija kaže da istinska pravda dolazi od Boga, koji istinski ceni svačiji život.

Kako se suočiti sa iznenadnom bolešću

Koji biblijski saveti vam mogu pomoći ako vam se zdravstveno stanje iznenada pogorša?

Kako živeti s manje novca

Iako neočekivani gubitak prihoda može biti izvor velikog stresa, praktični saveti zasnovani na mudrosti koja se nalazi u Bibliji mogu vam pomoći da živite s manje novca.

Kako biti umeren u konzumiranju alkohola?

Pet korisnih saveta koji vam mogu pomoći da budete umereni u piću, čak i u stresnim vremenima.

Pomoć žrtvama porodičnog nasilja

Znajte da niste krivi i da niste sami.

Kako podneti izolaciju

Kada se osećate kao da ste izolovani od čitavog sveta, možda izgleda da je nemoguće pronaći nadu, sreću i zadovoljstvo, ali ipak nije.

RAZNO

Potraga Ulriha Cvinglija za biblijskom istinom

U 16. veku, Cvingli je razumeo mnoga biblijska učenja i pomagao je ljudima da ih prihvate. Šta možemo naučiti iz njegovog života i onoga u šta je verovao?

Jevanđelja po Mateju i Jovanu objavljena na nemačkom znakovnom jeziku

Dana 18. decembra 2021, objavljena su Jevanđelja po Mateju i Jovanu na nemačkom znakovnom jeziku. Ovo je prvi put da su neke biblijske knjige u celosti prevedene na ovaj jezik.

Otkriven davno izgubljeni prevod Biblije

Pogledajte zaniljivu priču o tome kako je jedan izuzetno značajan prevod Biblije izgubljen, a zatim pronađen više od 200 godina kasnije.

Dva prevodioca koja su vratila Božje ime u Novi zavet

Zašto je Božje ime trebalo da se vrati u Bibliju? Da li je to uopšte bitno?

Uteha za ožalošćene

Kad izgubimo prijatelja ili člana porodice, možda mislimo da niko ne može da razume naš bol. Ali Bog nas razume i želi da nam pomogne.

Kako vam Isusova žrtva može koristiti

Koje dve važne stvari nam je Isus rekao da moramo raditi da bismo imali koristi od toga što je umro za nas?

Kad umre neko koga ste mnogo voleli

Pogledajte neke praktične savete koji vam mogu pomoći da se izborite s tugom.

Sedam saveta za bezbednu i zdravu ishranu

Život je dar i kada brinemo o svom zdravlju i o zdravlju svoje porodice, pokazujemo da ga cenimo. Ovaj članak sadrži neke predloge o tome.

Šta da radiš kad se pojavi zaraza?

Šta ti može pomoći da se fizički, emocionalno i duhovno održiš na nogama kad izbije zaraza?

Revidirani biblijski prevod Novi svet na španskom

Kako su prevodioci uspeli da prevedu Bibliju na jezik koji se govori širom sveta i čije reči često imaju više značenja?

Da li je Jovan Krstitelj stvarno postojao?

Istoričar iz prvog veka Josif smatrao je da je Jovan Krstitelj stvarna osoba, a ta činjenica sigurno znači i nama danas.

Drevni zapisi potvrđuju lokaciju jednog izraelskog plemena

Samarijski ostrakon potvrđuje istorijske podatke koji se nalaze u Bibliji.

Značaj pečata u drevno doba

Od kakvog su značaja pečati bili u prošlosti i za šta su ih kraljevi i zvaničnici koristili?

Da li je tačno ono što Sveto pismo kaže o Jevrejima izgnanim u Vavilon?

Da li svetovni izvori potvrđuju da su Jevreji u izgnanstvu u Vavilonu živeli u uslovima koje je Bog prorekao?

Drevni egipatski reljef potvrđuje istinitost jednog događaja iz Biblije

Saznajte kako jedan drevni egipatski zidni reljef potvrđuje verodostojnost Biblije.

Božji zakoni o higijeni daleko ispred svog vremena

Drevni izraelski narod je bio zaštićen od mnogih zaraznih bolesti zahvaljujući tome što se držao Božjih zakona o higijeni, koji su bili daleko ispred svog vremena.

Anemija – uzroci, simptomi i lečenje

Šta je anemija? Može li se sprečiti ili lečiti?

Arheološko otkriće potvrđuje postojanje kralja Davida

Neki kritičari kažu da je David samo ličnost koju je narod izmislio. Šta kaže arheologija?

Drevni rukopis podupire upotrebu Božjeg imena

Pogledajte dokaz koji potvrđuje da Božje ime treba da se nalazi u „Novom zavetu“.

Raspored za čitanje Biblije

Ovaj raspored je idealan za one koji žele da čitaju Bibliju svakog dana, da je pročitaju za godinu dana, koji žele da čitaju o određenim istorijskim događajima, kao i za one koji je prvi put čitaju.

Kako je život nastao?

Činjenica je da mnogi obrazovani ljudi, pa čak i neki naučnici, dovode u pitanje teoriju evolucije.

Kako u Bibliji pronaći neki stih

Na ovom spisku se nalazi 66 biblijskih knjiga po redu po kom se one pojavljuju u najvećem broju prevoda. Nakon naziva knjige navodi se broj poglavlja, a zatim broj stiha.

Insert iz filma Cenili su Bibliju (Vilijam Tindejl)

Njegov rad je bio prožet ljubavlju prema Bibliji i on je značajan i za nas danas.

Cenili su Bibliju

Vilijam Tindejl i Migel Serveto bili su među onima koji su uprkos protivljenju i pretnjama smrću rizikovali svoj život i ugled kako bi branili biblijsku istinu.

Nažalost, nema rezultata za parametre koje ste uneli.