Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

BDITE!

Izbeglička kriza – milioni napuštaju Ukrajinu

Izbeglička kriza – milioni napuštaju Ukrajinu

 Usled napada Rusije na Ukrajinu, koji je započeo 24. februara 2022, mnogi civili su počeli da napuštaju zemlju, što je dovelo do ozbiljne humanitarne krize. a

 „Svuda oko nas su padale bombe i čule su se eksplozije. Teško je opisati koliko je sve to bilo strašno. Kad smo čuli da postoje vozovi za evakuaciju, odlučili smo da odemo iz zemlje. Mogli smo da ponesemo samo po jedan mali ranac. Uzeli smo samo dokumente, lekove, vodu i nešto malo hrane. Sve ostalo smo ostavili i krenuli na stanicu dok su padale bombe“ (Natalija iz Harkova).

 „Do poslednjeg trenutka nismo verovali da će biti rata. Čuli smo detonacije iz nekih delova grada i prozori su nam se zatresli. Odlučila sam da odem i ponela sam samo ono najneophodnije. Krenula sam u osam ujutru vozom do Lavova, a zatim sam autobusom produžila do Poljske“ (Nadija iz Harkova).

U ovom članku

 Šta je zapravo izazvalo ovu izbegličku krizu?

 Kriza u Ukrajini je posledica ruskog vojnog napada. Međutim, Biblija otkriva šta su pravi uzroci svih izbegličkih kriza:

  •   Ljudske vlasti nisu u stanju da obezbede ljudima ono što im je stvarno potrebno. Osim toga, oni koji su na vlasti često zloupotrebljavaju svoj položaj, zbog čega drugi pate (Propovednik 4:1; 8:9).

  •   Satana Đavo, „vladar ovog sveta“, vrši toliki uticaj na ljude da Biblija kaže da je „ceo svet […] pod vlašću Zloga“ (Jovan 14:30; 1. Jovanova 5:19).

  •   Problema je bilo oduvek, ali sada živimo u periodu za koji je Biblija prorekla: „U poslednjim danima nastaće naročito teška vremena“ (2. Timoteju 3:1). Prorekla je i da će taj period obeležiti ratovi, prirodne katastrofe, glad i epidemije, a upravo su to razlozi zbog kojih ljudi beže iz svoje zemlje (Luka 21:10, 11).

 Ko izbeglicama može pružiti pravu nadu?

 Iz Biblije saznajemo da naš Stvoritelj Jehova b Bog voli ljude i da saoseća sa izbeglicama i svima koji su iz nekog razloga morali da napuste svoj dom (Ponovljeni zakoni 10:18). On je obećao da će na nebu uspostaviti Božje Kraljevstvo koje će zameniti sve ljudske vlasti (Danilo 2:44; Matej 6:10). Jehova će putem tog Kraljevstva ukloniti Satanu Đavola (Rimljanima 16:20). To Kraljevstvo će vladati nad celom zemljom i više neće biti granica koje dele ljude, već će svi biti ujedinjeni. Niko više nikada neće morati da napusti svoj dom, jer u Bibliji piše: „Svako će sedeti pod svojom lozom i pod svojom smokvom i niko ih neće plašiti, jer je to rekao Jehova nad vojskama“ (Mihej 4:4).

 Jedino Božje Kraljevstvo može trajno rešiti sve izbegličke krize s kojima se svet danas suočava. Jehova će upravo putem te vlasti ukloniti probleme zbog kojih ljudi moraju da beže iz svoje zemlje. U te probleme spadaju:

 Može li Biblija već sada pomoći izbeglicama?

 Može. Biblija im ne pruža samo nadu za budućnost nego i korisne savete koji im već danas mogu pomoći.

 Biblijsko načelo: „Lakoveran veruje svakoj reči, a pametan pazi na svaki svoj korak“ (Poslovice 14:15).

 Kako ga primeniti: Predvidite opasnosti na koje biste mogli naići i unapred razmislite kako ćete se zaštititi. Čuvajte se prevaranata koji na izbeglice gledaju kao na laku metu jer se ne snalaze dobro u novoj sredini.

 Biblijsko načelo: „Kad imamo hranu, odeću i krov nad glavom, budimo zadovoljni time“ (1. Timoteju 6:8).

 Kako ga primeniti: Nemojte previše razmišljati o materijalnim stvarima. Ako ste zadovoljni kad imate ono osnovno, bićete srećniji.

 Biblijsko načelo: „Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima“ (Matej 7:12).

 Kako ga primeniti: Budite strpljivi i dobri prema drugima. Ljudi u novoj sredini će vas zbog toga poštovati i lakše će vas prihvatiti.

 Biblijsko načelo: „Nikome ne vraćajte zlo za zlo“ (Rimljanima 12:17).

 Kako ga primeniti: Nemojte u besu uzvraćati istom merom onima koji loše postupaju prema vama. To će samo pogoršati situaciju.

 Biblijsko načelo: „Sve mogu uz pomoć onoga koji mi daje snagu“ (Filipljanima 4:13).

 Kako ga primeniti: Oslonite se na Boga i molite mu se za pomoć. On će vam dati snagu da izdržite.

 Biblijsko načelo: „Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem iznesite svoje molbe Bogu, a uz to mu i zahvaljujte. I Božji mir koji prevazilazi ono što čovek može razumeti čuvaće vaše srce i vaš um preko Hrista Isusa“ (Filipljanima 4:6, 7).

 Kako ga primeniti: Molite se Bogu da sačuvate mir u kakvim god okolnostima da se nađete. Pročitajte članak „Filipljanima 4:6, 7: ’Ne brinite se ni za što‘“.

a Dan nakon što je počeo napad na Ukrajinu, visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice izjavio je da ova kriza poprima zabrinjavajuće razmere. Za samo 12 dana više od dva miliona ljudi je iz Ukrajine prebeglo u obližnje države, a još milion njih je raseljeno unutar zemlje.

b Jehova je Božje ime (Psalam 83:18). Videti članak „Ko je Jehova?