Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako u Bibliji pronaći neki stih

Kako u Bibliji pronaći neki stih

Spisak biblijskih knjiga a

Naziv knjige

Pisac

Pisanje završeno

Postanak

Mojsije

1513. pre n. e.

Izlazak

Mojsije

1512. pre n. e.

Levitska

Mojsije

1512. pre n. e.

Brojevi

Mojsije

1473. pre n. e.

Ponovljeni zakoni

Mojsije

1473. pre n. e.

Isus Navin

Isus Navin

o. 1450. pre n. e.

Sudije

Samuilo

o. 1100. pre n. e.

Ruta

Samuilo

o. 1090. pre n. e.

1. Samuilova

Samuilo, Gad, Natan

o. 1078. pre n. e.

2. Samuilova

Gad, Natan

o. 1040. pre n. e.

1. Kraljevima

Jeremija

580. pre n. e.

2. Kraljevima

Jeremija

580. pre n. e.

1. Letopisa

Jezdra

o. 460. pre n. e.

2. Letopisa

Jezdra

o. 460. pre n. e.

Jezdra

Jezdra

o. 460. pre n. e.

Nemija

Nemija

p. 443. pre n. e.

Jestira

Mardohej

o. 475. pre n. e.

Jov

Mojsije

o. 1473. pre n. e.

Psalmi

David i drugi

o. 460. pre n. e.

Poslovice

Solomon, Agur, Lemuilo

o. 717. pre n. e.

Propovednik

Solomon

pre 1000. pre n. e.

Pesma nad pesmama

Solomon

o. 1020. pre n. e.

Isaija

Isaija

p. 732. pre n. e.

Jeremija

Jeremija

580. pre n. e.

Tužbalice

Jeremija

607. pre n. e.

Jezekilj

Jezekilj

o. 591. pre n. e.

Danilo

Danilo

o. 536. pre n. e.

Osija

Osija

p. 745. pre n. e.

Joilo

Joilo

o. 820. pre n. e. (?)

Amos

Amos

o. 804. pre n. e.

Avdija

Avdija

o. 607. pre n. e.

Jona

Jona

o. 844. pre n. e.

Mihej

Mihej

pre 717. pre n. e.

Naum

Naum

pre 632. pre n. e.

Avakum

Avakum

o. 628. pre n. e. (?)

Sofonija

Sofonija

pre 648. pre n. e.

Agej

Agej

520. pre n. e.

Zaharija

Zaharija

518. pre n. e.

Malahija

Malahija

p. 443. pre n. e.

Matej

Matej

o. 41. n. e.

Marko

Marko

o. 60-65. n. e.

Luka

Luka

o. 56-58. n. e.

Jovan

Jovan (apostol)

o. 98. n. e.

Dela apostolska

Luka

o. 61. n. e.

Rimljanima

Pavle

o. 56. n. e.

1. Korinćanima

Pavle

o. 55. n. e.

2. Korinćanima

Pavle

o. 55. n. e.

Galatima

Pavle

o. 50-52. n. e.

Efešanima

Pavle

o. 60-61. n. e.

Filipljanima

Pavle

o. 60-61. n. e.

Kološanima

Pavle

o. 60-61. n. e.

1. Solunjanima

Pavle

o. 50. n. e.

2. Solunjanima

Pavle

o. 51. n. e.

1. Timoteju

Pavle

o. 61-64. n. e.

2. Timoteju

Pavle

o. 65. n. e.

Titu

Pavle

o. 61-64. n. e.

Filimonu

Pavle

o. 60-61. n. e.

Jevrejima

Pavle

o. 61. n. e.

Jakov

Jakov (Isusov brat)

pre 62. n. e.

1. Petrova

Petar

o. 62-64. n. e.

2. Petrova

Petar

o. 64. n. e.

1. Jovanova

Jovan (apostol)

o. 98. n. e.

2. Jovanova

Jovan (apostol)

o. 98. n. e.

3. Jovanova

Jovan (apostol)

o. 98. n. e.

Juda

Juda (Isusov brat)

o. 65. n. e.

Otkrivenje

Jovan (apostol)

o. 96. n. e.

Napomena: Imena pisaca nekih knjiga i vreme završetka pisanja ne mogu se sa sigurnošću utvrditi. Mnoge godine su određene samo približno. Skraćenice i njihovo značenje: „p.“ – „posle“; „o.“ – „otprilike“.

a Na ovom spisku se nalazi 66 biblijskih knjiga po redu po kom se one pojavljuju u najvećem broju prevoda. Ovaj redosled je utvrđen u 4. veku n. e.