Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

YURI LASHOV/AFP via Getty Images

BDITE!

Da li hrišćani smeju da ratuju – šta o tome kaže Biblija

Da li hrišćani smeju da ratuju – šta o tome kaže Biblija

 Otkako je počeo rat u Ukrajini, očiglednije je nego ikada da mnoge vođe hrišćanskih religija podupiru rat. Zapazite kako sveštenici na obe strane podstiču vernike da učestvuju u ovom sukobu:

  •   „Dugujemo veliku zahvalnost svim vojnicima koji brane Ukrajinu od agresora […] Svim srcem smo uz vas i molimo se za vas.“ (Mitropolit kijevski Epifanije I, The Jerusalem Post, 16. mart 2022)

  •   „Poglavar Ruske pravoslavne crkve u nedelju je održao bogosluženje za ruske vojnike i pozvao ih da brane svoju zemlju ’onako kako to samo Rusi mogu‘, dok Moskva nastavlja sa vojnim akcijama u Ukrajini.“ (Rojters, 3. april 2022)

 Da li hrišćani smeju da idu u rat? Šta o tome kaže Biblija?

Gledište Biblije

 Biblija jasno pokazuje da pravi sledbenici Isusa Hrista ne učestvuju u ratovima.

  •   „Vrati mač na njegovo mesto, jer svi koji se mača hvataju od mača će i poginuti“ (Matej 26:52).

     Da li neko ko odobrava ratove ili učestvuje u njima postupa po ovim Isusovim rečima?

  •   „Dajem vam novu zapovest: Volite jedni druge. Kao što sam ja voleo vas, tako i vi volite jedni druge. Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedni druge“ (Jovan 13:34, 35).

     Da li onaj ko staje na nečiju stranu u ratovima može da kaže da ima ljubav po kojoj će se Hristovi sledbenici prepoznavati?

 Više o tome možete pročitati u članku „Da li je rat spojiv sa hrišćanstvom?

Pravi hrišćani i današnji sukobi

 Da li je moguće ostati neutralan u današnjim sukobima? Moguće je. Biblija je prorekla da će u naše vreme, koje se naziva „poslednjim danima“, postojati ljudi iz svih naroda koji se neće više „učiti ratovanju“, što je u skladu sa onim na šta je Hrist podsticao svoje sledbenike (Isaija 2:2, 4).

 Uskoro će Jehova a, „Bog mira“, putem svoje nebeske vlasti izbaviti ljude „od ugnjetavanja i nasilja“ (Filipljanima 4:9; Psalam 72:14).

a Jehova je Božje ime (Psalam 83:18).