Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Halfpoint Images/Moment via Getty Images

BDITE!

Vodeći stručnjaci na polju zdravlja upozoravaju na uticaj društvenih mreža na mlade – šta o tome kaže Biblija

Vodeći stručnjaci na polju zdravlja upozoravaju na uticaj društvenih mreža na mlade – šta o tome kaže Biblija

 Jedan vodeći stručnjak na polju zdravlja u Sjedinjenim Državama je 23. maja 2023. upozorio javnost na to da društvene mreže negativno utiču na mnoge mlade.

  •   „Iako od društvenih mreža ima neke koristi za decu i adolescente, mnogo je dokaza da one veoma štetno utiču na njih i na njihovo mentalno zdravlje.“ (Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General’s Advisory, 2023)

 U svom izveštaju, ovaj stručnjak je naveo rezultate istraživanja koji potvrđuju da imamo razloga za zabrinutost.

  •   Kod adolescenata između 12 i 15 godina „koji dnevno provode 3 ili više sati na društvenim mrežama dva puta je veća šansa da će im biti narušeno mentalno zdravlje, što uključuje simptome depresije i anksioznosti“.

  •   Četrnaestogodišnjaci „koji su mnogo na društvenim mrežama, a naročito devojčice, često imaju problema sa spavanjem, doživljavaju uznemiravanje na internetu, nezadovoljni su svojim izgledom, osećaju se bezvredno i depresivno“.

 Kako roditelji mogu zaštititi svoju decu od svega toga? Biblija daje praktične savete.

Šta roditelji mogu preduzeti

 Budite u toku. Razmislite o rizicima koje nosi sa sobom korišćenje društvenih mreža i da li ćete dozvoliti detetu da ih koristi.

 Ako dozvolite detetu da koristi društvene mreže, budite svesni opasnosti koje vrebaju na njima i budite u toku s tim šta vaše dete radi na internetu. Šta konkretno možete preduzeti?

 Zaštitite dete od štetnog sadržaja. Poučite ga da prepozna ono što je štetno i da se čuva toga.

 Postavite granice. Primera radi, recite mu kada i koliko dugo može da bude na društvenim mrežama.

  •   Biblijsko načelo: „Dobro pazite kako živite – nemojte živeti kao nemudri, nego kao mudri. Mudro koristite vreme“ (Efešanima 5:15, 16).

  •   Koristeći poučnu animaciju Igraj na sigurno na društvenoj mreži pomozite detetu da razume zašto je neophodno da poštuje neka pravila.