Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jevanđelja po Mateju i Jovanu objavljena na nemačkom znakovnom jeziku

Jevanđelja po Mateju i Jovanu objavljena na nemačkom znakovnom jeziku

Dana 18. decembra 2021, objavljena su Jevanđelja po Mateju i Jovanu na nemačkom znakovnom jeziku.