Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako nam Biblija pomaže da budemo tolerantni

Kako nam Biblija pomaže da budemo tolerantni

 „Tolerancija je presudna za ostvarivanje mira“ (Uneskova deklaracija o principima tolerancije, 1995).

 S druge strane, netolerancija može prerasti u nepoštovanje, pa čak i mržnju. A iz takvih osećanja se često izrode govor mržnje, diskriminacija i nasilje.

 Ali šta znači biti tolerantan? Mišljenja su podeljena. Neki misle da si tolerantan samo ako odobravaš sve što drugi rade. Dok drugi smatraju da su tolerantni oni koji poštuju tuđa prava da odluče u šta će verovati i koje vrednosti će imati, čak i ako se oni lično ne slažu s tim. Takvo gledište podupire i Biblija.

 Kako nam Biblija pomaže da u ovo naše doba budemo tolerantni u pravom smislu te reči?

Tolerancija u svetlu Biblije

 Biblija nas podstiče da budemo tolerantni. Ona kaže: „Neka vaša razumnost bude poznata svim ljudima“ (Filipljanima 4:5). Biblija nas podstiče da prema drugima budemo obzirni, ljubazni i fer. Oni koji primenjuju taj savet, možda se neće složiti s nečijim mišljenjem ili usvojiti njegove vrednosti, ali će ga pustiti da radi onako kako on misli da je ispravno.

 Međutim, Biblija kaže da Bog ima određena merila za ljude. U njoj se kaže da je Bog ljudima rekao šta je dobro (Mihej 6:8). Ona nam otkriva da nas on uči za naše dobro i da ćemo, ako ga slušamo, imati najbolji mogući život (Isaija 48:17, 18).

 Bog nam ne daje za pravo da sudimo drugima. Biblija kaže: „Postoji samo jedan Zakonodavac i Sudija […] Ko si ti da osuđuješ svog bližnjeg?“ (Jakovljeva 4:12). Bog svakome od nas daje slobodu da izabere kako će da živi i dozvoljava da svako snosi posledice svojih odluka (Ponovljeni zakoni 30:19).

Šta Biblija kaže o poštovanju

 U Bibliji piše: „Poštujte sve vrste ljudi“ (1. Petrova 2:17). Dakle, oni koji žive po biblijskim merilima poštuju sve ljude, bez obzira na njihova verovanja ili način života (Luka 6:31). To ne znači da će se složiti sa svačijim verovanjima i mišljenjem, niti da će podupirati svaku odluku koju donesu, ali neće biti ni grubi i bez poštovanja jer se trude da se ugledaju na Isusa i to kako se on ophodio prema drugima.

 Primera radi, jednom je Isus sreo ženu koja je pripadala religiji s čijim verovanjima se nije slagao. Pored toga, živela je nevenčano s jednim čovekom, što je način života koji Isus nije odobravao. Pa ipak, on joj se obraćao s poštovanjem (Jovan 4:9, 17-24).

 Poput Isusa, hrišćani su uvek spremni da onima koji žele da ih saslušaju objasne u šta veruju, ali to uvek rade „s dubokim poštovanjem“ (1. Petrova 3:15). Biblija ih uči da ne prisiljavaju druge da se slože s njima. U njoj se takođe kaže da Hristov učenik „ne sme da se svađa, nego treba da bude blag prema svima“, u šta spadaju i oni s drugačijim verovanjima (2. Timoteju 2:24).

Šta Biblija kaže o mržnji

 Biblija nas podstiče da se trudimo da živimo u miru sa svima (Jevrejima 12:14). A ako živimo po tim rečima, ne možemo nikoga da mrzimo. Dakle, ostajući pri svojim vrednostima, trudićemo se da koliko god možemo budemo u miru s drugima (Matej 5:9). Štaviše, Biblija hrišćane podstiče da vole svoje neprijatelje, to jest da budu dobri čak i prema onima koji su loši prema njima (Matej 5:44).

 Istina je da Biblija kaže da Bog mrzi ponašanje kojim se nekome nanosi bol i narušava dostojanstvo i da mu je to odvratno (Poslovice 6:16-19). Ali u Bibliji se tu izraz „mrzeti“ koristi da bi se opisala njegova snažna osećanja odbojnosti prema nečijim postupcima. Iz Biblije saznajemo da će Bog rado oprostiti ljudima koji žele da se promene i pomoći im da usklade svoj život s njegovim merilima (Isaija 55:7).

Biblijski stihovi o toleranciji i poštovanju

 Titu 3:2: „[Budite] razumni i uvek blagi prema svim ljudima.“

 Razumna osoba ne reaguje burno kad neko ima drugačije mišljenje od nje i tako doprinosi atmosferi u kojoj se svi poštuju.

 Matej 7:12: „Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima.“

 Svi mi volimo da nas drugi poštuju i uvažavaju naše mišljenje i osećanja. Da biste saznali više o tome kako primeniti ovaj čuveni princip o kom je govorio Isus Hrist, pročitajte članak „Šta je zlatno pravilo?

 Isus Navin 24:15: „Izaberite danas kome ćete služiti.“

 Kada poštujemo tuđe pravo izbora, doprinosimo miru.

 Dela apostolska 10:34: „Bog nije pristrastan.“

 Bog nikoga ne diskriminiše zbog njegovog pola, nacije ili uslova u kojima je odrastao. Ako želimo da se ugledamo na Boga, poštovaćemo svakog pojedinca.

 Avakum 1:12, 13: „Bože […] ti ne podnosiš zlobu.“

 Božja tolerancija ima granice. On neće dozvoliti da ljudi doveka čine zlo. Više o tome saznajte u videu Zašto Bog dopušta patnju?

 Rimljanima 12:19: „Prepustite Bogu da pokaže svoj gnev, jer je pisano: ’Moja je osveta, ja ću uzvratiti‘, kaže Jehova.“ a

 Bog nikome ne daje za pravo da se sveti. On će u svoje vreme ispraviti svaku nepravdu. Više o tome pročitajte u članku „Hoće li ikada biti pravde za sve ljude?

a Jehova je Božje ime (Psalam 83:18). Videti članak „Ko je Jehova?